Uczelnia Korczaka liderem kształcenia pracowników służb społecznych

Model Uczelni Korczaka jest unikatowy – jako szkoła wyższa istniejemy prawie 30 lat. Naszymi absolwentami jest prawie 100 tys. osób: studentów pedagogiki, polityki społecznej i pracy socjalnej oraz zarządzania. Szkolimy także kadry społeczne w całym kraju. W Polsce jest prawie 20 tys. pracowników socjalnych, wiele osób pracuje w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych na innych stanowiskach. Pomaganie osobom wykluczonym i wymagającym wsparcia to ważna społeczna misja. Zawody opiekuńcze są zawodami przyszłości: będzie ich przybywać wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi społeczne.
Absolwenci Uczelni Korczaka zajmują stanowiska w samorządzie lokalnym, kierują placówkami społecznymi, zarządzają organizacjami pozarządowymi. Naszą misją jest rozwijanie profesji służb społecznych. Uczelnia prowadzi m.in. kursy Organizacji Pomocy Społecznej, szkolenia z superwizji pracy socjalnej oraz szkolenia dla pracowników Centrów Usług Wspólnych.