Uczelnia Korczaka na Forum Rozwoju Mazowsza

6-7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa odbyła się 12. edycja Forum Rozwoju Mazowsza – najważniejszego wydarzenia poświęconego Funduszom Europejskim w regionie organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 1000 gości, a kolejne 4000 śledziło transmisję on-line w intrenecie.

Prorektor Uczelni Korczaka ekspertem na Forum Rozwoju Mazowsza

Zrównoważony rozwój, innowacje w edukacji czy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to tylko kilka z tematów o których rozmawiano na debatach eksperckich i warsztatach realizowanych w ramach Forum. W gronie ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację publiczną, środowisko biznesowe, sektor naukowy i pozarządowy znalazła się dr Joanna Lizut, Prorektor Uczelni Korczaka. Dr Joanna Lizut była panelistką odbywającej się 7 grudnia debaty Od wolontariatu do zawodowego pomagania.

Debata Od wolontariatu do zawodowego pomagania. Od lewej: dr Joanna Lizut (Uczelnia Korczaka), Patrycja Jabłonowska (studentka, wolontariuszka), Dagmara Jaworska-Bednarek (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej), Grzegorz Nawrocki (moderator panelu).

Forum po raz kolejny stało się przestrzenią do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji uczestników oraz ekspertów wydarzenia. 12. edycja upływająca pod hasłem #FenomenUE była szczególna również ze względu na rozpoczynającą się perspektywę unijną 2021-2027 na Mazowszu. Po raz pierwszy w ramach Forum zorganizowana została także Strefa Młodych, w której aktywnie uczestniczyli reprezentanci środowiska uczniowskiego i studenckiego z regionu.