Uczelnia Korczaka przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

2 czerwca, podczas odbywającej się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej konferencji „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni” w imieniu władz uczelni Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisała prorektor, dr Joanna Lizut. Przystępujące do deklaracji uczelnie zobowiązane są do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach swojej działalności.

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni (SOU). Czyli co?

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni to odpowiednie podejście do zarządzania organizacją, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i kształtuje postawy społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym wsparciu wartości akademickich. Jest to działanie szczególnie nam bliskie ze względu na postać naszego patrona, Janusza Korczaka. Społeczna Odpowiedzialność Uczelni to również szeroko rozumiana współpraca nauki z biznesem. Dialog tych środowisk ma służyć realizacji różnorodnych projektów oraz kształceniu przyszłych liderów biznesu.

Poza Uczelnią Korczaka deklarację podpisało tego dnia 77 innych uczelni wyższych z całego kraju. Naszą uczelnię w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowali rektor, prof. Mirosław Grewiński oraz prorektor, dr Joanna Lizut.