Uczelnia Korczaka na VII Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej

W dn. 22-23 listopada w Toruniu w ramach VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej obyła się konferencja pn. Z głową w chmurach czy pod wiatr – o wyzwaniach dla polityki społecznej, w której, w charakterze prelegentów udział wzięli przedstawiciele Uczelni Korczaka – dr Joanna Lizut oraz prof. Mirosław Grewiński, eksperci w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej.

Uczestnicy i paneliści wydarzenia dyskutowali o najbardziej istotnych kwestiach i wyzwaniach stojących przed polską polityką społeczną: deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych, marginalizacji społecznej wśród dzieci i młodzieży, wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej czy profesjonalizacji służb społecznych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej różnego szczebla: dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z regionu oraz dyrektorzy i pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu całego kraju.

Równolegle do Forum odbywał się Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Dyrektorzy wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej omawiali stan prac nad Regionalnym Planem Deinstytucjonalizacji oraz koniecznością przygotowania do tego procesu kadr pomocy społecznejWięcej o Regionalnym Planie Deinstytucjonalizacji przeczytasz tutaj.

Forum objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.