Za nami Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022

24 listopada w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się Mazowieckie Forum Społeczne. W konferencji organizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego udział wzięli przedstawiciele kadr pomocy społecznej, samorządów i trzeciego sektora z terenu całego Mazowsza. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Miasto stołeczne Warszawa, Mazowsze oraz Uczelnia Korczaka.

Konferencje otworzył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem. W pierwszej, plenarnej części konferencji, obok takich autorytetów jak dr Joanna Staręga-Piasek, Wanda Traczyk-Stawska czy prof. Ireneusz Krzemiński, głos zabrał również Rektor Uczelni Korczaka, prof. Mirosław Grewiński. W swoim wystąpieniu mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed polską polityką społeczną i profesjami społecznymi w związku z problemem starzejącego się społeczeństwa, kryzysem ekonomicznym czy niżem demograficznym. Pokreślił jak istotna jest rola pracowników socjalnych i podziękował za ich poświęcenie w codzienną pracę. Uczelnia Korczaka jest jedną z wiodących uczelni wyższych kształcących kadry pomocy społecznej na różnych poziomach.

Po części plenarnej uczestnicy konferencji mogli wybrać jedną z sześciu, równoległych sesji panelowych. Uczelnia Korczaka była opiekunem sesji Jak wzmacniać wspierających i budować kompetencje profesji społecznych? oraz Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych. Do dyskusji, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń zaproszeni zostali wybrani eksperci z zakresu wiedzy o usługach społecznych oraz praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych, jak np. senator Magdalena Kochan, znany socjolog i działacz społeczny Jakub Wygnański czy była wiceminister pracy i doradczyni społeczna Prezydenta RP dr Joanna Staręga-Piasek. Prowadzącym obu sesji był Rektor, prof. Mirosław Grewiński.

Zwieńczeniem konferencji było nadanie nagród i wyróżnień pracownikom pomocy społecznej, którzy poprzez swoje działania mieli szczególny wpływ na rozwój usług społecznych na Mazowszu.