Już 10 maja wielka Gala Nagrody im. Janusza Korczaka

Wkrótce poznamy laureatów konkursu o Nagrodę im. Janusza Korczaka. Wśród nominowanych do nagrody są wybitni edukatorzy, nauczyciele i wychowawcy, instytucje kierujący się wartościami korczakowskimi oraz społecznicy, publicyści i lekarze podążający drogą miłości do dzieci wskazaną przez „Starego Doktora”.

10 maja w Teatrze Kamienica w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala Nagrody im. Janusza Korczaka. Gala jest zwieńczeniem trwającego od początku roku Konkursu o Nagrodę im. Janusza Korczaka, realizowanego przez uczelnię w ramach projektu Polska Akademia Janusza Korczaka. Laureatów nagrody wybierało ponad 20 członków Kapituły Konkursowej, której przewodniczy prof. Barbara Smolińska-Theiss. Decyzje nie były łatwe, wpłynęło ponad zgłoszeń 70 z całego kraju – wśród nich instytucje, stowarzyszenia i osoby działające w obszarze edukacji. Za każdą z nich stoją lata doświadczeń i osiągnięć. Nagrody dla najlepszych z tej grupy zostaną wręczone na głównej scenie Teatru Kamienica.

Jednym z punktów gali będzie koncert Chwytaj dzień największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Roberta Rozmusa.

Kto został nominowany?

Swoje kandydatury zgłaszający mogli przysyłać w trzech kategoriach:

  • Instytucje wdrażające idee korczakowskie w praktyce

W kategorii tej do Nagrody nominowane zostały m.in. Microsoft Polska, Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Zespół Szkół „Bednarska” w Warszawie, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, oddziały Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Fundacja SEXED.pl, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj, Fundacja Mały Duży Człowiek. Fundacja Civis Polonus, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciwko Homofobii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, a także kilkanaście przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych z całego kraju.

  • Lokalni liderzy edukacji

W kategorii osób, które podejmują różnego rodzaju działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży nominowanych zostało ponad 20 liderów lokalnych instytucji edukacyjnych oraz nauczycieli wyróżniający się innowacyjnością, wprowadzaniem nowych technologii, rozwijaniem placówek szkolnych, a także działalnością w zakresie kulturalnym i społecznym. Ta szczególnie ważna kategoria ma docenić osoby istotne w środowiskach lokalnych, oddziaływujące na otoczenie, inspirujące dla innych. Wśród zgłoszonych do nagrody są m.in. Ewa Radanowicz, Jaśmina Wójcik, Artur Czepczyński (Fundacja Czepczyńskich), Kira Sukhoboichenko, Oktawia Gorzeńska, Danuta Pajor, Jerzy Jastrzębski (Fundacja Promień Słońca).

  • Osoby publiczne działające w duchu Janusza Korczaka

W tej kategorii do Nagrody zgłoszono wybitnych pedagogów i edukatorów społecznych. Są wśród nich m.in. Przemysław Staroń,  Krystyna Starczewska, Radosław Kotarski, Anna Konarzewska, Bożena Matyjas; działacze społeczni i twórcy placówek opiekujących się dziećmi – Tomasz Dangel (twórca Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci), Ewa Błaszczyk (Fundacja Akogo?) i s. Małgorzata Chmielewska (Fundacja Chleb Życia), pisarze i autorzy książek dla dzieci Michał Rusinek, Grzegorz Kasdepke i Marta Galewska-Kustra, lekarz – pediatra dr Łukasz Durajski oraz Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek” – uczestniczka Powstania Warszawskiego, wieloletnia pedagog pracująca z dziećmi z niepełnosprawnościami, działaczka społeczna.

Laureatów każdej z wymienionych kategorii poznamy już 10 maja.

– Janusz Korczak inspiruje wychowawców, rodziców, nauczycieli – i dzieci. Mamy w Polsce wiele osób, które stosują w praktyce jego filozofię wychowania, pracują z dziećmi i młodzieżą, troszczą się o ich prawa, zdrowie i rozwój. Są ich wokół nas tysiące. Chcemy ich dostrzec, wyróżnić i wzmacniać. Taka jest cel i misja Nagrody im. Janusza Korczaka – mówi prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni Korczaka.

Uczelnia Korczaka jest jedną z najstarszych prywatnych uczelni w Polsce – w przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Kształcimy studentów m.in. w obszarze pedagogiki, polityki społecznej i zarządzania. Akademia Janusza Korczaka oraz Nagroda im. Janusza Korczaka są wieloletnimi projektami edukacyjno-rozwojowymi uczelni, które mają rozwijać wiedzę i praktykę nowoczesnej edukacji w duchu korczakowskim.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki