Władze

Rektor
Prof. dr hab. Mirosław Grewiński  
Rektor senior
Prof. dr hab. Julian Auleytner  
Prorektor
Dr Joanna Lizut
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
prof. dr hab. Barbara Skałbania
Dziekan Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach
dr Anna Zasada – Chorab
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie
dr Jolanta Nowosielska
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie
dr Julitta Nowak
Kierownik Międzywydziałowego Instytutu Naukowo -Dydaktycznego w Człuchowie i Instytutu Kształcenia Kadr w Poznaniu
mgr Bogumiła Kondys
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie
dr Paweł Wiśniewski

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora
ds. Strategii i Rozwoju

Pełnomocnik Rektora
ds. Edukacji Online

Pełnomocnik Rektora  
ds. Osób Niepełnosprawnych
i Równego Traktowania

dr Barbara Olszewska

CZŁONKOWIE SENATU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

Zobacz stronę

 1. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński                                                                                      
 2. Dr Joanna Lizut                                                                                                                           
 3. Prof. dr hab. Julian Auleytner                                                                                               
 4. Prof. dr hab. Barbara Skałbania                                                   
 5. Dr Anna Zasada-Chorab                                                                                                        
 6. Dr Jolanta Nowosielska                                                                                                          
 7. Dr Julitta Nowak          
 8. Dr Paweł Wiśniewski                                                                                                              
 9. Dr Małgorzata Balukiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 10. Dorota Zalewska – Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 11. Arletta Borkowska – przedstawiciel TWP                                                                     
 12. Monika Marton – przedstawiciel Studentów                 
CZŁONKOWIE KONWENTU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

 1. Prof. dr hab. Julian Auleytner – Prezydent
 2. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor                                                                                    
 3. Dr Joanna Lizut – Prorektor
 4. Dorota Zalewska – Kwestor
 5. Wiesław Mostowy – przedstawiciel TWP