Władze

Rektor
prof. nadzw. dr hab.
Mirosław Grewiński
Rektor Senior
prof. dr hab.
Julian Auleytner
Prorektor
dr Joanna Lizut

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.
Arkadiusz Durasiewicz
Dziekan Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach
dr Anna Zasada – Chorab
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie
dr Jolanta Nowosielska
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie
dr Julitta Nowak
Kierownik Międzywydziałowego Instytutu Naukowo -Dydaktycznego w Człuchowie
mgr Bogumiła Kondys
Dyrektor Ośrodka Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie
mgr Ryszard Piotrowicz

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Projektów Kluczowych

dr Małgorzata Bonikowska 

Pełnomocnik Rektora
ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr Piotr Kosiak

Pełnomocnik Rektora
ds. Komunikacji Społecznej i PR

Magdalena Sekuła

Pełnomocnik Rektora
ds. Edukacji Online

dr Roman Grzejszczak

Pełnomocnik Rektora
ds.
Międzynarodowych

Paweł Wuttke

Pełnomocnik Rektora  
ds.  Osób Niepełnosprawnych
i Równego Traktowania

dr Barbara Olszewska

Pełnomocnik Rektora
ds. Współpracy Międzynarodowej

 prof. Gilberto Marzano

CZŁONKOWIE SENATU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

 1. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński                                                                                      
 2. Dr Joanna Lizut                                                                                                                           
 3. Prof. dr hab. Julian Auleytner                                                                                               
 4. Prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz                                                                                 
 5. Dr Anna Zasada – Chorab                                                                                                        
 6. Dr Jolanta Nowosielska                                                                                                          
 7. Dr Julitta Nowak                                                                                                                        
 8. Dr Małgorzata Balukiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 9. Mgr Wanda Borkowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi                                                                                                            
 10. Arletta Borkowska  – przedstawiciel TWP                                                                     
 11. Monika Marton  – przedstawiciel Studentów                 
CZŁONKOWIE KONWENTU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

 1. Prof. dr hab. Julian Auleytner  – Prezydent
 2. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor                                                                                    
 3. Dr Joanna Lizut – Prorektor
 4. Dorota Zalewska – Kwestor
 5. Ryszard Piotrowicz – przedstawiciel TWP