Władze

Rektor
prof. nadzw. dr hab.
Mirosław Grewiński
Rektor Senior
prof. dr hab.
Julian Auleytner
Prorektor
dr Joanna Lizut

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.
Arkadiusz Durasiewicz
Dziekan Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach
dr Anna Zasada – Chorab
Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie
dr Jolanta Nowosielska
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie
dr Julitta Nowak
Kierownik Międzywydziałowego Instytutu Naukowo -Dydaktycznego w Człuchowie
mgr Bogusława Kondys
Dyrektor Ośrodka Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie
mgr Ryszard Piotrowicz

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora
ds. Rozwoju Uczelni

dr Piotr Kosiak

Pełnomocnik Rektora
ds. Rozwoju Wydziału

Magdalena Sekuła

Pełnomocnik Rektora
ds. Edukacji Online

dr Roman Grzejszczak

Pełnomocnik Rektora
ds. Jakości Kształcenia
i Parametryzacji

prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

Pełnomocnik Rektora  
ds.  Osób Niepełnosprawnych
i Równego Traktowania

dr Barbara Olszewska

Pełnomocnik Rektora
ds. Współpracy Międzynarodowej

 prof. Gilberto Marzano

CZŁONKOWIE SENATU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

 1. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński                                                                                      
 2. Dr Joanna Lizut                                                                                                                           
 3. Prof. dr hab. Julian Auleytner                                                                                               
 4. Prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz                                                                                 
 5. Dr Anna Zasada – Chorab                                                                                                        
 6. Dr Jolanta Nowosielska                                                                                                          
 7. Dr Julitta Nowak                                                                                                                        
 8. Dr Małgorzata Balukiewicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 9. Mgr Wanda Borkowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi                                                                                                            
 10. Arletta Borkowska  – przedstawiciel TWP                                                                     
 11. Monika Marton  – przedstawiciel Studentów                 
CZŁONKOWIE KONWENTU UCZELNI KORCZAKA

kadencja 2019 – 2023

 1. Prof. dr hab. Julian Auleytner  – Prezydent
 2. Prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor                                                                                    
 3. Dr Joanna Lizut – Prorektor
 4. Dorota Zalewska – Kwestor
 5. Ryszard Piotrowicz – przedstawiciel TWP