Rozpoczynamy współpracę z Centrum Alzheimera w Warszawie

Nawet 700 tys. osób w Polsce może chorować na różnego rodzaju choroby otępienne (m.in. choroba Alzheimera) – często nie zdając sobie z tego sprawy. Liczba chorych będzie rosła, m.in. ze względu na wydłużanie się życia. Tymczasem wiedza na temat chorób otępiennych nie jest zbyt szeroka. Chorzy i ich rodziny często są pozostawieni samym sobie.

Uczelnia Korczaka przystąpiła do programu „Neuroprzyjaciele”, tworzonego przez Centrum Alzheimera w Warszawie. Centrum Alzheimera to jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza obejmująca swoim działaniem mieszkańców Warszawy cierpiących na chorobę Alzheimera. W Centrum działa m.in. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz Dzienny Dom Pomocy – dzienny ośrodek wsparcia.

List intencyjny dotyczący współpracy obu instytucji podpisali rektor prof. Mirosław Grewiński oraz prorektor dr Joanna Lizut, a ze strony Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum.

„Neuropartnerzy” to cenna inicjatywa Centrum Alzheimera. Liczba chorych na choroby neurodegeneracyjne będzie rosła. Podejmujemy tę współpracę w przekonaniu, że trzeba mówić więcej o specyfice chorób otępiennych, a także przygotowywać kadry pomocy społecznej do opieki nad takimi pacjentami. Podejmiemy w ramach projektu kroki w tym kierunku jako uczelnia, która specjalizuje się m.in. w polityce społecznej i pracy socjalnej.

Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka