Rozpoczynamy strategiczną współpracę z kolejnymi placówkami z woj. mazowieckiego

6 lutego Uczelnia Korczaka nawiązała współpracę z dwoma kolejnymi placówkami z terenu województwa mazowieckiego – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie oraz Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Pura Vida.

Warunki współpracy zostały omówione podczas spotkania prof. Barbary Skałbani, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie, z Agnieszką Stępską, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie i Mikołajem Kuletą reprezentującym Centrum Pomocy Pura Vida. Wzajemna współpraca obejmować będzie m.in. możliwość realizacji praktyk przez studentów kierunków społecznych naszej Uczelni w CUS Żyrardów oraz działania związane z objęciem przez Uczelnię patronatu nad projektem Pedagodzy na podwórku.

Ramą dla podejmowanej współpracy jest koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka i jej uniwersalne wartości. W grupie wspólnych przedsięwzięć planowane jest też spotkanie dla nauczycieli i rodziców promujące założenia pozytywnej dyscypliny oraz seminarium dla nauczycieli akademickich i praktyków akcentujące potrzebę synergii działań obu grup.