Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA – WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

PROCEDURA DYPLOMOWANIA I STOPIEŃ

PROCEDURA DYPLOMOWANIA II STOPIEŃ

W przypadku podejścia do egzaminu za pomocą systemu zdalnego MSTeams – student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu – załącznik

Załączniki do pobrania:

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY PRACA SOCJALNA (MUPS2)

  • zagadnienia kierunkowe – pobierz
  • zagadnienia specjalnościowe – pobierz