Plany

UWAGA!

Studencie, na Twoją skrzynkę mailową została wysłana WAŻNA WIADOMOŚĆ – zawiera informacje dot. dostępu do Microsoft Teams. Jeśli nie możesz jej znaleźć w skrzynce odbiorczej, może trafiła do innego folderu (np. spam). Sprawdź, to ważne – dzięki tej aplikacji będziemy się łączyć podczas zajęć zdalnych. Więcej informacji TUTAJ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023pobierz

Kierunek/specjalnośćRok semestrStudiaTerminarz
Plan
Praca socjalna – PS1
1I
stopnia
terminy
plany
Praca socjalna – PS2
2I
stopnia
terminy
plany
Praca socjalna – PS33I
stopnia
terminy
plany
Praca socjalna, praca socjalna z rodziną – MUPS11II
stopnia
terminy
plany
Praca socjalna, praca socjalna z rodziną – MUPS22II
stopnia
terminy
plany
Zarządzanie – Zr11I stopieńterminy
plany
Zarządzanie – Zr22I stopieńterminy
plany
Polityka społeczna – PSp11I stopieńrozpoczęcie zajęć 12-13/11/22
plan
Polityka społeczna – PSp33I stopień sprawdź TUTAJ
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii – TPL11I stopniaterminy
plany
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza POW11I stopnia terminy
plany
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – PSiOW22I stopniaterminy
plany
Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – JMPS11jednolite mgrterminy
plany
Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – JMPS2 [ER2]2jednolite mgrterminy
plany
Diagnoza i terapia pedagogiczna – MUDiTP11II
stopnia
terminy
plany
Diagnoza i terapia pedagogiczna – MUDiTP22II
stopnia
terminy
plany
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terpią pedagogiczną – MUPOWzTP11II
stopnia
terminy
plany
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – MUPOWzTP22II
stopnia
terminy
plany
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – MUEPiW22II
stopnia
terminy
plany
Diagnoza i terapia pedagogiczna – SPDiTP11podypl.terminy
plany
Diagnoza i terapia pedagogiczna – SPDiTP22/3podypl.terminy
plany
Przygotowanie pedagogiczne – SPPP11/1podypl.terminy
plany
Przygotowanie pedagogiczne – SPPP22/3podypl.terminy
10-12/22
01/23
02/23
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – SPDTWiEOzZZSA 22/3podypl.terminy
10-12/22
12-01/23
01-02/22
Metodyka i metodologia pracy socjalnej – SPMiMPSK2 rekrutacja X.20221/2podypl.terminy
plany
Metodyka i metodologia pracy socjalnej – SPMiMPSK3 rekrutacja III.20231/1podypl.
plany

Instrukcja dla studentów do aplikacja MS Teamspobierz instrukcję

WYKAZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH – 2 rok praca socjalna studia II stopnia (MUPS2) pobierz

WYKAZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH – 1 rok praca socjalna studia II stopnia (MUPS1)pobierz

Warunki zaliczenia różnic programowych – dr A. Zasada-Chorab PRACA SOCJALNA – pobierz