Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
dr Małgorzata Balukiewicz  balukiewiczbelferonline@gmail.com
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu):

KierunekOpiekunE-mail
L3mgr Gabriela Niemiecgabriela.niemiec@wp.pl
MUT1dr Katarzyna Gabryśgabrys.us.@gmail.com
MUT2dr Katarzyna Gabryśgabrys.us.@gmail.com
MUDT1dr Katarzyna Gabryśgabrys.us.@gmail.com
MUWP2mgr Gabriela Niemiecgabriela.niemiec@wp.pl
MUO2dr Małgorzata Balukiewiczbalukiewiczbelferonline@gmail.com
MUWP1mgr Joanna Miecznik – Wardaasiawarda@vp.pl
Praca socjalnadr Małgorzata Balukiewiczbalukiewiczbelferonline@gmail.com 
REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Harmonogramy praktyk
Kierunek/specjalnośćStudia
PedagogikaI stopieńpobierz
PedagogikaII stopieńpobierz
Praca socjalna i Praca socjalna z rodzinąI i II stopieńpobierz
Praca socjalna z rodziną MUPSR1 – semestr 1 i 2II stopniapobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
PROGRAM PRAKTYK
Symb.Kierunek/specjalnośćStudiaprogram
EP1Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnajedn. mgrpobierz
L3Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaI stopniapobierz
MUWP1Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaII stopniapobierz
MUWP2Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaII stopniapobierz
MUO2Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenoped.II stopniapobierz
MUTS1Terapia pedagogiczna i socjoterapiaII stopniapobierz
MUTS2Terapia pedagogiczna i socjoterapiaII stopniapobierz
MUDT1Diagnoza i terapia pedagogicznaII stopniapobierz
MUPS1Praca socjalna z rodzinąII stopieńpobierz