Praktyki

Informacje dla studentów studiów I i II stopnia kierunek praca socjalna (PS1, PS2, PS3,MUPS1,MUPS2) – sprawdź TUTAJ

Informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych Metodyka i metodologia pracy socjalnej SPMiMPS – sprawdź TUTAJ

Informacje dla studentów studiów II stopnia kierunek pedagogika (MUDiTP1, MUPOWzTP1, MUDiTP2, MUPOWzTP2) – sprawdź TUTAJ