O Instytucie

W październiku 2000 roku powołany został Instytut Politologii w Człuchowie. Rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w regionie, zainteresowania i plany naukowe pracowników Instytutu, jak i wyraźnie formułowane cele strategiczne Uczelni przyczyniły się do przekształcenia Instytutu Politologii w Wydział Zamiejscowy w Człuchowie (decyzja MNiSW z dnia 12.02.2003 r.).

W jednym z istotnych punktów wypracowanej przez Uczelnię strategii, za szczególnie ważne zadanie uznano realizację różnych form edukacyjnych, w tym nauczanie na odległość za pośrednictwem Internetu. Uzupełnienie tradycyjnej oferty edukacyjnej o nauczanie technikami E-learningu i M-learningu przyczyniło się do powołania Międzywydziałowego Instytutu Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z siedzibą w Człuchowie (Zarządzenie Rektora z dnia 01.10.2015 r.).

Celem Instytutu jest między innymi wspomaganie procesu dydaktyki i uzupełnienie tradycyjnego procesu nauczania w trakcie trwania studiów, szkoleń i kursów. Misją Instytutu jest tworzenie dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje zainteresowania i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej.

Instytut dysponuje własnym obiektem, w którym znajdują się sale wykładowe, ćwiczeniowe, biblioteka, laboratoria oraz pracownie technologii informatycznych i technik kształcenia na odległość. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie modernizacji, standaryzacji i dostosowania potrzeb edukacyjnych, w tym programów i przedmiotów studiów.