Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Co słychać w Katowicach?