Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Co słychać w Katowicach?

Jak do nas trafić?

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
ul. Katowicka  27
40-173 Katowice

32 3513731

katowice@uczelniakorczaka.pl