Plany

Uwaga!
MUO2 – zmiana promotora z prof. J. Bednarek na dr M. Filipowicz
MUWP1 – zmiana promotora z prof. J. Bednarek na dr M. Filipowicz

PLANY I HARMONOGRAMY

Harmonogram zjazdów Pedagogika – pobierz
Harmonogram zjazdów Praca socjalna – pobierz

Kierunek/specjalnośćRokStudiaGr.Plan
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:1mgr1 EP1R
2EP1P
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:3I stopieńL3
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna1II stopieńMUWP1
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna2II stopieńMUWP2
Diagnoza i terapia pedagogiczna1II stopieńMUDT1
Praca socjalna z rodziną1II stopień MUPS1
Terapia pedagogiczna i socjoterapia1II stopieńMUTS1
Terapia pedagogiczna i socjoterapia2II stopieńMUT2
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika2II stopieńMUO2