Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie

Co słychać w Lublinie?