Biblioteka

Bibliotekę i czytelnię dla studentów zorganizowano w 1999 r. Księgozbiór na bieżąco jest uzupełniany o aktualną literaturą pedagogiczno – psychologiczną, socjologiczną i inną.
W chwili obecnej posiadamy ponad 6 tys. woluminów. Studenci mają również możliwość korzystania z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie na podstawie zawartej umowy
o współpracy.

Biblioteka jest otwarta w soboty w godzinach 10.00 – 15.00 w wybranych terminach zjazdów.

Studenci i Słuchacze mogą również korzystać z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 1.