Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA- WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

W przypadku podejścia do egzaminu za pomocą systemu zdalnego MSTeams- student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe

Zagadnienia – Diagnoza i terapia integracji sensorycznej /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz

Zagadnienia na egzamin magisterski – zostały udostępnione studentom przez Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.