Plany

UWAGA!

Studencie, na Twoją skrzynkę mailową została wysłana WAŻNA WIADOMOŚĆ – zawiera informacje dot. dostępu do Microsoft Teams. Jeśli nie możesz jej znaleźć w skrzynce odbiorczej, może trafiła do innego folderu (np. spam). Sprawdź, to ważne – dzięki tej aplikacji będziemy się łączyć podczas zajęć zdalnych. Więcej informacji TUTAJ

Instrukcja dla studentów do aplikacja MS Teamspobierz instrukcję

Kierunek/specjalnośćRokStudiaplan
Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniapobierz
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIIII stopniapobierz
Diagnoza i terapia pedagogicznaIIpodyplomowepobierz
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (Lublin)IIpodyplomowepobierz
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (B.Podlaska)
Diagnoza,terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu (B.Podlaska)
IIpodyplomowepobierz
Diagnoza,terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu (Lublin)IIpodyplomowepobierz
OligofrenopedagogikaIIpodyplomowepobierz
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologówIIpodyplomowepobierz
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna III stopnia pobierz
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną III stopniapobierz
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąIpodyplomowepobierz
Przygotowanie pedagogiczne Ipodyplomowepobierz
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmuIpodyplomowepobierz
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego Ipodyplomowepobierz

Zmiany do rozkładu -wysyłamy na maila każdego studenta i słuchacza.
Jeśli zmiana jest podyktowana nagłą sytuacją losową /choroba prowadzącego sobota/niedziela – zmiany widać w MS Teams.

Jeżeli zmieniłeś adres mailowy – poinformuj o tym dziekanat: lublin@uczelniakorczaka.pl .