Plany

Kierunek/specjalnośćRokStudiapaln
Diagnoza i terapia pedagogicznaIII stopniapobierz
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIII stopniapobierz
Diagnoza i terapia pedagogicznapodyplomowepobierz
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (Lublin)podyplomowepobierz
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (B.Podlaska)podyplomowepobierz
Diagnoza,terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmupodyplomowepobierz
Oligofrenopedagogikapodyplomowepobierz