Plany

UWAGA!

Studencie, na Twoją skrzynkę mailową została wysłana WAŻNA WIADOMOŚĆ – zawiera informacje dot. dostępu do Microsoft Teams. Jeśli nie możesz jej znaleźć w skrzynce odbiorczej, może trafiła do innego folderu (np. spam). Sprawdź, to ważne – dzięki tej aplikacji będziemy się łączyć podczas zajęć zdalnych. Więcej informacji TUTAJ

Instrukcja dla studentów do aplikacja MS Teamspobierz instrukcję

Kierunek/specjalnośćRokStudiaplan
Diagnoza i terapia pedagogiczna, mgr2II stopniastrona1
strona2
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, mgr2II stopniastrona1
strona2
Diagnoza i terapia pedagogiczna SP2podyplomowestrona1
strona2
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (Lublin)2podyplomowepobierz
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (B.Podlaska)
Diagnoza,terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu (B.Podlaska)
2podyplomowepobierz
Diagnoza,terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu (Lublin)2podyplomowepobierz
Oligofrenopedagogika2podyplomowepobierz
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów2podyplomowepobierz
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1 rok mgr1II stopnia semestr 2
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z terapią pedagogiczną 1 rok mgr
1II stopniapobierz
terminarz
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną1podyplomowestrona1
strona2
strona3
strona4-2sem.
Przygotowanie pedagogiczne 1podyplomowestrona1
27.03-30.05
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu1podyplomowestrona1
strona2
strona3
strona4-2sem.
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego 1podyplomowestrona1
strona2
6-20.03
28.03-25.04
08.05-27.06
04-19.09

Rozkłady zajęć wstawione są również w MS TEAMS na kanale info-pliki /1 rok/ lub
general-pliki /2 rok/. Jeśli zmiana w planie jest podyktowana nagłą sytuacją losową /choroba prowadzącego sobota/niedziela – zmiany widać w MS Teams.

Jeżeli zmieniłeś adres mailowy – poinformuj o tym dziekanat: lublin@uczelniakorczaka.pl .