Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK 2019/2020

STUDIA I i II STOPNIA
Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
mgr Marta Miłoń m.milon@wspkorczak.eu
– nadzór merytoryczny nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich.

 – dr Beata  Głodzik – opiekun w Lublinie

STUDIA PODYPLOMOWE
– dr Beata Głodzik – opiekun
– nadzór merytoryczny nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich.

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz