O Wydziale

Informacja o Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 21 maja 1995 r.
24 kwietnia 2004 r. Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie nr 13/2004 Instytut Pedagogiki w Lublinie został przekształcony w Wydział Zamiejscowy w Lublinie.
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 968/2004r. przyznało Wydziałowi Zamiejscowemu w Lublinie ocenę pozytywną.

Od chwili powołania Instytutu, a następnie Wydziału i Ośrodka Studiów Podyplomowych w Lublinie, progi placówki opuściło 4981 absolwentów.

Ośrodek zapewnia studentom dostęp do bieżących informacji (harmonogramy zajęć, wykaz obowiązujących rygorów, harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich i inne) przez Internet.

W trakcie zajęć położony jest duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • ministerialne,
 • zapomogi.

Nasze atuty

 • Doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning)
 • Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Inspirujące spotkania i wykłady ze znanymi ludźmi
 • Na terenie Ośrodka Studiów Podyplomowych Lublinie funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka z czytelnią.
 • Wysokie stypendia