Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Rekrutacja trwa

Studia II stopnia
PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Co słychać w Olsztynie?