Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Rekrutacja trwa

Studia II stopnia
PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Co słychać w Olsztynie?

Jak do nas trafić?

Wydział Nauk Społeczno-Humanistycznych
Aleja Generała Władysława Sikorskiego 23,
11-041 Olsztyn

885-806-149 885-806-138

olsztyn@uczelniakorczaka.pl