Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej