Plany

UWAGA!

Studencie, na Twoją skrzynkę mailową została wysłana WAŻNA WIADOMOŚĆ – zawiera informacje dot. dostępu do Microsoft Teams. Jeśli nie możesz jej znaleźć w skrzynce odbiorczej, może trafiła do innego folderu (np. spam). Sprawdź, to ważne – dzięki tej aplikacji będziemy się łączyć podczas zajęć zdalnych. Więcej informacji TUTAJ

Instrukcja dla studentów do aplikacja MS Teamspobierz instrukcję

Szanowni Studenci, prosimy o sprawdzanie planu przed zjazdami ze względu na możliwość wystąpienia zmian.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 pobierz

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 STUDIA PODYPLOMOWE – pobierz

PLANY ZAJĘĆ

Kierunek/specjalność Rok/
semestr
Studia
Plan
Praca socjalnaII stopnia
plan
Praca socjalnaIII stopniaplan
Praca socjalnaIIII stopniaplan
ZarządzanieII stopnia
plan
ZarządzanieIII stopnia
plan
ZarządzanieIIII stopniaplan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza GRUPA III stopniaplan
Pedagogika resocjalizacyjna GRUPA III stopniaplan
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii GRUPA III stopniaplan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaIII stopniaplan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo- wychowawczaIIII stopniaplan
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopediiIII stopniaplan
Pedagogika specjalna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąIjednolite magisterskieplan
Pedagogika specjalna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną IIjednolite magisterskie
plan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIjednolite magisterskieplan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIIjednolite magisterskieplan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIIIjednolite magisterskieplan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIVjednolite magisterskieplan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaVjednolite magisterskieplan
Diagnoza i terapia pedagogicznaIII stopniaplan
Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniaplan
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąIIII stopniaplan
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapiaIII stopniaplan
Praca socjalna z rodzinąIII stopnia
plan
Praca socjalna z rodzinąIIII stopnia
plan
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie oświatą- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweplan
Psychotraumatologia1 semStudia podyplomoweterminy zjazdów
plan grupa A
plan grupa B
Przygotowanie pedagogiczne- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomowe
plan
Przygotowanie pedagogiczne- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe
plan
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe
plan
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomowe
plan
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego3 semStudia podyplomowe
plan
plan
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego1 semStudia podyplomowe
grudzień-styczeń
luty-marzec
marzec-kwiecień
maj-czerwiec
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe
plan
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomowe
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomowe
plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (od semestru letniego)zajęcia zdalne poprzez Teams2 semStudia podyplomowe
plan