Plany

UWAGA!

Studencie, na Twoją skrzynkę mailową została wysłana WAŻNA WIADOMOŚĆ – zawiera informacje dot. dostępu do Microsoft Teams. Jeśli nie możesz jej znaleźć w skrzynce odbiorczej, może trafiła do innego folderu (np. spam). Sprawdź, to ważne – dzięki tej aplikacji będziemy się łączyć podczas zajęć zdalnych. Więcej informacji TUTAJ

Instrukcja dla studentów do aplikacja MS Teamspobierz instrukcję

Szanowni Studenci, prosimy o sprawdzanie planu przed zjazdami ze względu na możliwość wystąpienia zmian.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 dla roczników kontynuujących naukę – pobierz

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 dla studentów rozpoczynających naukę – PEDAGOGIKA (I STOPNIA, II STOPNIA), PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA JM pobierz

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 DLA KIERUNKU PRACA SOCJALNA
I stopień oraz II stopień poniżej

PLANY ZAJĘĆ

Kierunek/specjalność Rok/
semestr
Studia
Plan
Praca socjalnaII stopnia harmonogram
plan
ZarządzanieII stopniaharmonogram
plan
plan
Praca socjalnaIII stopniaharmonogram
plan
ZarządzanieIII stopniaharmonogram
plan
plan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaII stopniapobierz
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopediiII stopniapobierz
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaIII stopniapobierz
Pedagogika szkolna i opiekuńczo- wychowawczaIIII stopniapobierz
Pedagogika specjalnaIjednolite magisterskieterminy
pobierz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIjednolite magisterskiepobierz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIIjednolite magisterskiepobierz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIIIjednolite magisterskiepobierz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIVjednolite magisterskiepobierz
Diagnoza i terapia pedagogicznaIII stopniapobierz
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąIII stopniapobierz
Praca socjalna z rodzinąIII stopniaharmonogram
pobierz
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąIIII stopniapobierz
Terapia pedagogiczna i socjoterapiaIIII stopniapobierz
Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniapobierz
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIIII stopniapobierz
Praca socjalna z rodzinąIIII stopniaharmonogram
plan
STUDIA PODYPLOMOWE
Zarządzanie oświatą- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweplan
Edukacja włączająca- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweterminy
plan

Przygotowanie pedagogiczne- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomoweterminy na rok akademicki 22/23
plan
Przygotowanie pedagogiczne- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweterminy
plan
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweterminy
plan
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomoweterminy na rok akademicki 22/23
plan
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego3 semStudia podyplomoweterminy na rok akademicki 22/23
wrzesień plan
plan
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego1 semStudia podyplomoweterminy
plan styczeń-luty
plan marzec
plan kwiecień-maj
plan czerwiec
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweterminy
plan
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomowe terminy na rok akademicki 22/23
wrzesień plan
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomoweterminy
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna- zajęcia zdalne poprzez Teams3 semStudia podyplomoweterminy na rok akademicki 22/23
plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- zajęcia zdalne poprzez Teams1 semStudia podyplomowe harmonogram plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej (od semestru letniego)zajęcia zdalne poprzez Teams2 semStudia podyplomoweterminy na rok akademicki 22/23
plan