Praktyki

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

 • Podanie (załączniki poniżej)
 • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
 • wykaz pełnionych obowiązków podpisany przez kierownika/dyrektora 
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
 • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
 • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
 • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
 • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
 • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
 • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
 • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz