Samorząd studencki

Przewodniczący: Paweł Bożyczko
Zastępca: Krzysztof Kapuściński
Sekretarz: Przemysław Pieczychlebek
Skarbnik: Agnieszka Woźniak
Przewodniczący Wydziałowego Sądu Koleżeńskiego: Małgorzata Ostrowska
Sąd Koleżeński: Kinga Wielechowska, Monika Czorniej
Promocja szkoły: Krzysztof Krzywoszonek, Łukasz Kowalewski