Samorząd studencki

Przewodniczący:
Zastępca:
Sekretarz:
Skarbnik:
Przewodniczący Wydziałowego Sądu Koleżeńskiego:
Sąd Koleżeński:
Promocja szkoły: