Samorząd studencki

Przewodniczący: Adam Łoszkowski
Zastępca: Anna Wykrytowicz, Aleksandra Piworowicz
Sekretarz: Magdalena Deptuła
Skarbnik: Rita Cyganiuk
Przewodniczący: Wydziałowego Sądu Koleżeńskiego: Magdalena Paszkiewicz
Sąd Koleżeński: Wioleta Salińska – Kowalkowska, Laura Szwinto, Amelia Rzeczkowska,
Justyna Świdwa, Nina Chabko, Natalia Staszkiewicz, Agata Jankowska
Promocja szkoły: Jacek Pipczyński, Andrzej Onichowski, Agnieszka Żwir, Anna Gołota, Anna Jeznach,
Marta Sikorska, Marzena Siemaszko, Paulina Wdowiak