O Wydziale

Informacja o Wydziale

Działalność ośrodka dydaktycznego w Olsztynie w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie rozpoczęła się 5 czerwca 1994. Uruchomiono wówczas Instytutu Pedagogiki WSP im. J. Korczaka w Olsztynie, którego dyrektorem została prof. dr hab. E. Malewska. Począwszy od 6 listopada 2000, ośrodek dydaktyczny w Olsztynie staje się samodzielnym Wydziałem, dzięki decyzji władz Uczelni, która od roku akademickiego 2001/2002 zmienia strukturę, z bezwydziałowej na wydziałową.

Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie, jest nowoczesnym ośrodkiem naukowo – dydaktycznym, który dysponuje bardzo dobrymi zasobami lokalowymi oraz sprzętowymi, m.in.:

 • ponad 3000 m2 własnej powierzchni użytkowej w tym:
  • ponad 20 sal wykładowych, różnego typu, mieszczących od 21 do 156 osób,
  • 1 pracownia komputerowa wyposażona w 19 nowoczesnych stanowisk multimedialnych,
  • własna biblioteka wydziałowa, dysponująca tysiącami pozycji z zakresu literatury specjalistycznej.

Stypendia

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • zapomogi.

Nasze atuty

 • Wysokie stypendia
 • Znakomita i doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning) – studiujesz w dogodnym miejscu i czasie
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Nowoczesna infrastruktura przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Biblioteka wyposażona w najnowsze publikacje
 • Lokalizacja w centrum Olsztyna