Poznań

Egzaminy dyplomowe

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe
/terminy egzaminów końcowych ustalane są po zakończeniu zajęć przez poszczególne dziekanaty/

Zagadnienia – Metodyka i metodologia pracy socjalnej – pobierz

Zagadnienia – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz