Poznań

Plany

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 pobierz

WYKAZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH – 1 rok praca socjalna studia II stopnia (MUPS1) – pobierz

WYKAZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH – 2 rok praca socjalna studia II stopnia (MUPS2) – pobierz

Warunki zaliczenia różnic programowych – dr A. Zasada-Chorab PRACA SOCJALNA – pobierz

Kierunek/specjalnośćRok/ semStudiaterminarz
/plan
Praca socjalna – PS11I stopnia21-22/10/23 terminy
plan
Praca socjalna – PS22I stopnia7-8/10/23 terminy
plan
Praca socjalna – PS3 3I stopnia 7-8/10/23 terminy
plan
Praca socjalna z rodziną – MUPS11II stopnia21-22/10/23 terminy
plan
Praca socjalna z rodziną – MUPS22II stopnia 7-8/10/23
terminy
plan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna EP1) 1jednolite mgr plan i terminy
Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – JMPS1 1jednolite mgrplan
Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – JMPS3 [ER3]3jednolite mgrterminy
plan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – PSiOW1 gr 1
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii PSzETPiL1
1I stopniaterminy
plan
plan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – PPSIOW2
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii – PSzETPiL2
2I stopniaterminy
plan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – PSiOW33I stopniaterminy
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna – MUDiTP11II stopniaterminy
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna – MUDiTP2
2 II stopniaterminy
plan
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – MUPOWzTP11II stopnia terminy
plany
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – MUPOWzTP22II stopnia terminy
plan
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – MUEPiW32II stopniaterminy
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna – SPDiTP11podypl.terminy
plan
Diagnoza i terapia pedagogiczna – SPDiTP22
podypl.
terminy
plan
Przygotowanie pedagogiczne – SPPP11podypl.terminy
plan
Przygotowanie pedagogiczne – SPPP22podypl.terminy
plan
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektru, autyzmu – SPDTWiEOzZSA1 (autyzm)1podypl.terminy
plan
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – SPEiROzNI22podypl.terminy
plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej – SPMiMPS1K4
rekrutacja X.2023
1/1podypl. terminy
plan
Metodyka i metodologia pracy socjalnej – SPMiMPS1K3
rekrutacja III.2023
1/2podypl.terminy
plan

Napisz: poznan@uczelniakorczaka.pl lub zadzwoń: 693 440 016

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka