Poznań

Praktyki studenckie

Informacje dla studentów studiów I i II stopnia kierunek praca socjalna (PS1, PS2, PS3,MUPS1,MUPS2)TUTAJ

Informacje dla studentów studiów II stopnia kierunek pedagogika (MUDiTP1, MUPOWzTP1) – TUTAJ

Informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych Metodyka i metodologia pracy socjalnej SPMiMPS – TUTAJ

Napisz: poznan@uczelniakorczaka.pl lub zadzwoń: 693 440 016

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka