Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej