Praktyki

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika, Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Opiekun praktyk dr Maria Hawrylak m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
Opiekun praktyk Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
dr Małgorzata Balukiewicz  m.balukiewicz@uczelniakorczaka.pl
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz

PROGRAM PRAKTYK PRACA SOCJALNA I i II st, ZARZĄDZANIE, STUDIA PODYPLOMOWE

PS1 pobierz

PS2 pobierz

PS3 pobierz

MUPS1 pobierz

MUPS2 pobierz

ZR2 pobierz

STUDIA PODYPLOMOWE

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Program / InstrukcjaPobierz

Zarządzanie oświatą

Program / InstrukcjaPobierz

Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Program / InstrukcjaPobierz