O Wydziale

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP) rozpoczęła swoją działalność w Szczecinie w 1994 r. Powstał wówczas Instytut Pedagogiki, a klika lat później, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną Uczelni, rozpoczął działalność Instytut Politologii. Od 2004 roku kształcenie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, który powstał na bazie Instytutu Pedagogiki i Politologii.

Wydział otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiego i zgodnego ze standardami nauczania poziomu kształcenia. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki pracownikom naukowo – dydaktycznym legitymującym się znaczącym dorobkiem naukowym, jak również doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w zakresie nauczanych przedmiotów.

Biblioteka Wydziałowa z infrastrukturą informatyczno – informacyjną jest istotnym zapleczem dla dydaktyki. Oferujemy dostęp do publikacji w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek, czasopism, także przez katalog elektroniczny PROLIB. W bibliotece zgromadzono podręczniki akademickie, encyklopedie, leksykony, słowniki – łącznie ponad 10 597 woluminów oraz materiały multimedialne do nauki języków obcych, nagrania kontentów, głównie z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej i pracy socjalnej.

Od kilku lat na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie prężnie działa Samorząd Studencki, który organizuje imprezy i akcje wsparcia dla instytucji z naszego miasta i regionu, np. paczki dla Domu Samotnej Matki i Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Paczka dla Zwierzaczka.