Egzaminy dyplomowe

Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 22/23 – w przygotowaniu

Termin od którego w Dziekanacie przyjmowane są prace magisterskie i licencjackie: 1 czerwca 2023 roku.

Przypominamy, że termin złożenia praktyk studenckich dla osób, które składają prace dyplomowe upływa 30 maja 2023 roku.

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe (tylko prace magisterskie) podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 – STUDIA I STOPNIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 – STUDIA II STOPNIA

STRUKTURA PREZENTACJI – STUDIA I STOPNIA

W przypadku obrony zdalnej student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia I i II stopnia
Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe