Plany

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2019/2020

Gr.Kierunek/specjalnośćRok studiówStudiaPlan
D1/D2Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaIj. mgrpobierz
CPedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIII stopniapobierz
C-KNOPedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIII stopniapobierz
Z1Pedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIIII stopniapobierz
A1/A2Pedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIII stopniapobierz
EPedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIIII stopniapobierz
E-KNOPedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaIIII stopniapobierz
OPedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawczaII stopniapobierz
H1/H2Pedagogika. Diagnoza i terapia pedagogicznaIII stopniapobierz
H3Pedagogika. Diagnoza i terapia pedagogicznaIII stopniapobierz
F1-KNOPedagogika. Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniapobierz
F1Pedagogika. Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniapobierz
F2Pedagogika. Diagnoza i terapia pedagogicznaIIII stopniapobierz
L
L-KNO
Pedagogika. LogopediaIIII stopniapobierz
Z2Pedagogika resocjalizacyjnaIIII stopniapobierz
Praca socjalna z rodzinąIII stopniapobierz
Praca socjalna z rodzinąIIII stopniapobierz
Polityka społecznaII stopniapobierz