Plany

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – terminy zjazdów, organizacja roku akademickiego

Uwaga! Aktualizacja planów zajęć na styczeń-marzec 2023 r. tylko grupy: POW3, MUWP2, WP2N, EP3N-JN1, EP4N-D225.01.2023

NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE HYBRYDOWYM – nauka zdalna za pośrednictwem MS Teams.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2022/2023

Proszę o sprawdzenie planu przed zajęciami, ponieważ plan czasem ulega zmianie – dotyczy zjazdów stacjonarnych.

Numer sali w jakiej dana grupa ma zajęcia stacjonarne znajduje się na portierni – wejście główne do Uczelni.

Kierunek/specjalnośćRokStudiaGrupaPlan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4j.mgrJ1 (EP4R)na rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4j.mgrJ2 (EP4P)na rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)1j.mgrEP1Nstyczeń-marzec
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)2j.mgr EP2Nstyczeń-marzec
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne), grupa Włocławek2j.mgrEP2N-Wna rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)3j.mgrEP3Nstyczeń-marzec JN1
styczeń-marzec JN2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)4j.mgrEP4Nstyczeń-marzec D1
styczeń-marzec D2
Pedagogika specjalna2j.mgrER2styczeń-marzec
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii + Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza1licTPL1+POW1styczeń-marzec
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza2licPOW2styczeń-marzec
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza3licPOW3styczeń-marzec
Polityka społeczna3licPTS3plan indywidualny
Praca socjalna1licPS1aktualny plan
Praca socjalna2licPS2aktualny plan
Praca socjalna3licPS3aktualny plan
Zarządzanie1licZR115.10-05.02
Diagnoza i terapia pedagogiczna1mgrMUDT1styczeń-marzec
Diagnoza i terapia pedagogiczna2mgrMUDT2styczeń-marzec
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną1mgrMUOW1styczeń-marzec
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna2mgrMUWP2styczeń-marzec
Terapia pedagogiczna z socjoterapią2mgrMUPTP2styczeń-marzec
Praca socjalna z rodziną1mgrMUPS1aktualny plan
Praca socjalna z rodziną2mgrMUPS2aktualny plan
STUDIA PODYPLOMOWE
Rozkłady pozostałych studiów podyplomowych1,2podplany zajęć
Edukacja włączająca1podSPEdukW1rozkład XI-XII
rozkład I-II
rozkład III
Diagnoza i terapia pedagogiczna1podSPDiTP1plan zajęć
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- sem. I1podMiMPS29.10-19.02
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- sem. II 1podMiMPS01.10-22.01
Neurologopedia1podNLI semestr
Neurologopedia2podNLIII semestr