Plany

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – terminy zjazdów, organizacja roku akademickiego

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki zajęcia w roku akademickim 2023/2024 nie mogą odbywać się wyłącznie w formie zdalnej z powodu odwołania stanu epidemicznego.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich uczelni.

NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE HYBRYDOWYM – nauka zdalna za pośrednictwem MS Teams.

Proszę o sprawdzenie planu przed zajęciami, ponieważ plan czasem ulega zmianie – dotyczy zjazdów stacjonarnych.

Numer sali w jakiej dana grupa ma zajęcia stacjonarne znajduje się na portierni – wejście główne do Uczelni.

Kierunek/specjalnośćRokStudiaGrupaPlan
Psychologia1j.mgrBARCELONAna rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
4j. mgrJN1 (EP4N)na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
4j.mgrJN2 (EP4N)na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
3j.mgrEP3Nna rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
2j.mgrEP2Nna rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
1j.mgr PPiWna rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne), grupa Włocławek
3j.mgrEP3N-WWłocławek 2023/2024
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
5j.mgrD1 EP5Nna rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(studia niestacjonarne)
5j. mgrD2 EP5N
na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika specjalna3j.mgrER3na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika specjalna2j. mgrER2
Pedagogika specjalna 1j.mgrER1 aktualny plan
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii + Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza 2lic
TPL2+POW2na rok 2023/2024
TPL2 sem. letniPedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii1licTPL1aktualny plan
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza2licPOW2semestr letni
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza3licPOW3na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza1licPOW1aktualny plan
Praca socjalna1licPS1aktualny plan
Praca socjalna2licPS2aktualny plan
Praca socjalna3licPS3aktualny plan
Zarządzanie1licZR1aktualny plan
Polityka społeczna3licPOW3plan indywidualny
Diagnoza i terapia pedagogiczna1mgrMUDT1na rok akademicki 2023/2024
semestr letni
Diagnoza i terapia pedagogiczna2mgrMUDT2na rok akademicki 2023/2024
semestr letni
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną2mgrMUOW2na rok 2023/2024
semestr letni
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną1mgrMUOW1na rok akademicki 2023/2024
semestr letni
Terapia pedagogiczna z socjoterapią2mgrMUPTP2
Praca socjalna z rodziną1mgrMUPS1aktualny plan
Praca socjalna z rodziną2mgrMUPS2aktualny plan
STUDIA PODYPLOMOWE
Rozkłady pozostałych studiów podyplomowych1,2podplany zajęć
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /tryb hybrydowy/2podSIna rok akademicki 2023/2024
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /tryb hybrydowy/1podSIplan zajęć
1.06-29.09
Diagnoza i terapia pedagogiczna1podSPDiTP1plan zajęć
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- wszystkie grupy1podMiMPSaktualny plan
Neurologopedia1podNLna rok akademicki 2023/2024
Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu1podplan zajęć
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną1podplan zajęć
Przygotowanie pedagogiczne1podplan zajęć
Psychotraumatologia1podGrupa A
Grupa B