Plany

INFORMACJA DLA STUDENTÓW – terminy zjazdów, organizacja roku akademickiego

Uwaga! Aktualizacja planów zajęć na kwiecień-czerwiec 2023 r. – EP3N-JN1, MUDT1, EP4N-D230.05.2023

NAUKA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TRYBIE HYBRYDOWYM – nauka zdalna za pośrednictwem MS Teams.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2022/2023

Proszę o sprawdzenie planu przed zajęciami, ponieważ plan czasem ulega zmianie – dotyczy zjazdów stacjonarnych.

Numer sali w jakiej dana grupa ma zajęcia stacjonarne znajduje się na portierni – wejście główne do Uczelni.

Uwaga zajęcia w dniach 6-7 maja odbywają się zdalnie poprzez aplikację MS Teams

Kierunek/specjalnośćRokStudiaGrupaPlan
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4j.mgrJ1 (EP4R)na rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna4j.mgrJ2 (EP4P)na rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)1j.mgrEP1N03-06.2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)2j.mgr EP2N03-06.2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne), grupa Włocławek2j.mgrEP2N-Wna rok 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)3j.mgrEP3N03-06.2023 – JN1
03-06.2023 – JN2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne)4j.mgrEP4N03-06.2023 – D1
03-06.2023 – D2
Pedagogika specjalna2j.mgrER203-06.2023
Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii + Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza1licTPL1+POW103-06.2023
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza2licPOW203-06.2023
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza3licPOW303-06.2023
Polityka społeczna3licPTS3plan indywidualny
Praca socjalna1licPS1aktualny plan
Praca socjalna2licPS2aktualny plan
Praca socjalna3licPS3aktualny plan
Zarządzanie1licZR115.10-05.02
Diagnoza i terapia pedagogiczna1mgrMUDT103-06.2023
Diagnoza i terapia pedagogiczna2mgrMUDT203-06.2023
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną1mgrMUOW103-06.2023
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna2mgrMUWP203-06.2023
Terapia pedagogiczna z socjoterapią2mgrMUPTP203-06.2023
Praca socjalna z rodziną1mgrMUPS1aktualny plan
Praca socjalna z rodziną2mgrMUPS2aktualny plan
STUDIA PODYPLOMOWE
Rozkłady pozostałych studiów podyplomowych1,2podplany zajęć
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /tryb hybrydowy/1podSImarzec
kwiecień-maj
czerwiec
Edukacja włączająca1podSPEdukW1rozkład XI-XII
rozkład I-II
rozkład III
Diagnoza i terapia pedagogiczna1podSPDiTP1plan zajęć
Metodyka i metodologia pracy socjalnej- wszystkie grupy1podMiMPSaktualny plan
Neurologopedia1podNLI semestr