Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
mgr Marta Miłoń m.milon@wspkorczak.eu
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu):

KierunekOpiekune-mail
Z1dr Marzenna Majchrzakm.majchrzak@wspkorczak.eu
Z2 mgr Adam Nyckowskia.nyckowski@wspkorczak.eu
C, C KNOdr Barbara Olszewskab.olszewska@wspkorczak.eu
Amgr Marta Miłońm.milon@wspkorczak.eu
Hdr Teresa Lewandowska – Kidońt.kidon@wspkorczak.eu
L, L KNO mgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińskaa.jastrzebowska@wspkorczak.eu
F, F KNOdr Teresa Lewandowska – Kidońt.kidon@wspkorczak.eu
E, E KNOdr Marzenna Majchrzakm.majchrzak@wspkorczak.eu
SP neurologopedia – profilowanamgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz