Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
mgr Marta Miłoń m.milon@uczelniakorczaka.pl
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu):

KierunekOpiekune-mail
Zdr Marzenna Majchrzakm.majchrzak@uczelniakorczaka.pl
Omgr Adam Nyckowskia.nyckowski@uczelniakorczaka.pl
C, C KNOdr Barbara Olszewskab.olszewska@uczelniakorczaka.pl b_olszewska@vp.pl
Amgr Marta Miłońm.milon@uczelniakorczaka.pl
Hdr Teresa Lewandowska – Kidońt.kidon@uczelniakorczaka.pl, teresa.lk@vp.pl
K dr Teresa Lewandowska – Kidońt.kidon@uczelniakorczaka.pl, teresa.lk@vp.pl
Mmgr Adam Nyckowskia.nyckowski@uczelniakorczaka.pl
Rmgr Adam Nyckowskia.nyckowski@uczelniakorczaka.pl
POWzTPmgr Adam Nyckowskia.nyckowski@uczelniakorczaka.pl
Dmgr Marta Miłońm.milon@uczelniakorczaka.pl
Jdr Teresa Lewandowska – Kidońt.kidon@uczelniakorczaka.pl, teresa.lk@vp.pl
SP neurologopedia – profilowanamgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińskaaleksandra.jastrzebowska@gmail.com

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz