Praktyki

Opiekunowie praktyk 2023/2024

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
mgr Ilona Szumicka i.szumicka@wykladowca.uczelniakorczaka.pl
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk i roku dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu)

REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
Kierunek: Praca Socjalna
  • Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz
  • Podanie o zaliczenie wolontariatu jako praktyki przewidzianej planem kształcenia – pobierz
  • Zaświadczenie pracodawcy – pobierz

Programy praktyk

EP – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskieprogram praktyk
ER -Pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną) – studia jednolite magisterskie
program praktyk
POW – Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – I stopniaprogram praktyk
TPL – Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej i logopedii – I stopniaprogram praktyk
wkrótce
MUDT – Diagnoza i terapia pedagogiczna – II stopniaprogram praktyk
MUOW – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – II stopniaprogram praktyk
MUPTP – Terapia pedagogiczna i socjoterapia – II stopniaprogram praktyk
NL Neurologopedia – studia podyplomoweprogram praktyk