Kadra Warszawa

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Prof. Barbara Skałbania

Pedagog, diagnosta-terapeuta, trener.  Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: diagnoza i terapia pedagogiczna, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, wsparcie edukacyjne, inkluzja w edukacji, edukacja alternatywna. Projekt międzynarodowy- Comenius Regio pt. New Skills learning for Success , project  Adaptive Personalized System for Creating  Expression Tools in Social Inclusion of Learnes with Verbal Communication Disabilities TESI, projekt  ogólnopolski M- Terapia. Autor ponad 100 publikacji, w tym pozycja  Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu- nagrodzona przez PTD.

Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Pedagog, psycholog, współtwórca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Od 2018 roku związana jest z Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gdzie kieruje seminarium doktorskim z pedagogiki. Jest także kierownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki. Edukacja, wychowanie, szkoła, nauczyciele to pierwszy obszar Jej badań i naukowych zainteresowań. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kieruje Komisją Polityki Oświatowej oraz Sekcją Pedagogiki Krytycznej.

Prof. Barbara Smolińska-Theiss

Pedagożka społeczna, profesor nauk społecznych. Pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka. Naukowo zainteresowana jest społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa, prowadzeniem pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, zagadnieniami nierówności społecznych, relacjami na linii dziecko – rodzina – szkoła i pedagogiką Janusza Korczaka. Przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, a potem na Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierowniczka Katedry Pedagogiki Społecznej). Członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przewodnicząca Kapituły Nagrody Korczaka.

Dr Adam Nyckowski

Kierownik Katedry Wychowania, Kultury i Profilaktyki, pedagog, trener, doktor nauk społecznych, pomysłodawca i redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Zupełnie Inny Świat”. Od ponad 20 lat realizuje projekty społeczne. Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. dynamika i proces grupowy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, kulturowo – społeczne aspekty edukacji, pedagogika alternatywna, rezonuje z New Model Army, Javierem Mariasem i Hajdukiem Split, lubi gdy marzenia przyoblekają się w ciało, gdy materializują się idee, kocha przy tym majstrować.

Dr Magdalena Markowska

Pedagog, psycholog, pasjonatka łączenia teorii z praktyką, zwłaszcza w zakresie aktywności diagnostyczno-terapeutycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem. Ekspert od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. Autorka metody SPRING i zwolenniczka badań w działaniu (action research). Jako psycholog pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym  i TSR,  aktywnie działa w Centrum Diagnozy i Terapii KOLIBER oraz fundacji instytutu Da Vinci. Połączenie teorii z praktyką gwarantuje wysoką jakość dydaktyki akademickiej.

Dr Marek Kawa

Wykładowca w Uczelni Korczaka od 2007 roku. Obszary zainteresowań: antropologia kulturowa i społeczna, literaturoznawstwo, polityka społeczna i oświatowa, amerykanistyka. W 2007 r. został członkiem polskiej delegacji do Rady Europy. Brał udział w dwóch innowacyjnych projektach EFS jako koordynator w latach 2012-2015. Autor i współautor ponad 30 publikacji, w tym współautor międzynarodowej publikacji Towards Changes of the Labour Market, Skills and Competences, (2020). Jest wykładowcą i opiekunem studentów z programu Erasmus.

Dr Ewa Szumilas

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy akademickiej oraz w pracy nauczyciela i pedagoga specjalnego.  Ekspert ds. tutoringu, mediacji i coachingu, ekspert metody Instrumental Enrichment. Uczestnik zespołów projektowych we współpracy z: NCBR, MEN, ORE. Uczestnik  konferencji naukowych krajowych i zagranicznych (InvitedLecturer). Obszar zainteresowań: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, partnerstwo lokalne na rzecz wsparcia edukacji inkluzyjnej. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu zainteresowań naukowo-badawczych. Autorka i realizatorka projektu Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2016).

Dr Agata Jastrzębowska

Psycholożka, edukatorka, liderka kampanii społecznej Mów Do Mnie Grzecznie, specjalizuje się w obszarze psychologii organizacji, zmiany społecznej i komunikacji. Absolwentka Uniwersytet SWPS (studia magisterskie – 2008 oraz studia doktoranckie – 2016). W latach 2009-2021 była wykładowczynią akademicką w Uniwersytet SWPS, a w latach 2022-2024 pracowała jako adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego.

Marta Miłoń

Zawodowo i z pasji nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, plastyki, matematyki i fizyki. Zwolenniczka całożyciowego uczenia się. Poza działaniami dydaktycznymi z pasją realizuje działania trenerskie i badawcze w zakresie roli aktywizacji dzieci i młodzieży w zakresie edukacji oraz skuteczności strategii wychowania dla idei zrównoważonego rozwoju. Fascynuje się ludyzmem, inkluzywnością, ekologią oraz neurodydaktyką – i wciela je w warsztat swojej pracy. Uwielbia doświadczać nowych rzeczy i wychodzić poza schematy, a jej życiowym mottem jest: „Aby innych zapalić do działania, trzeba samemu płonąć jak pochodnia”.

Ilona Szumicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na proces wychowania do samodzielności , rozwijanie potencjału twórczego dzieci/uczniów i ich kreatywności.  Podkreśla wagę edukacji społecznej w procesie edukacji szkolnej Jej zainteresowania dotykają edukacji polonistycznej, środowiskowej, zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony ludzi, np. w miejscu pracy, przyrody w kontekście zmian klimatu. Propagatorka idei zmiany edukacji w Polsce oraz kształcenia studentów i nauczycieli w tym zakresie. Jest absolwentką studiów podyplomowych z komunikacji i PR w Wyższej Szkole Bankowej oraz CSR i ESG w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ks. dr Mirosław Wierzbicki

Doktor pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki Religii Zakładu Katechetyki na Wydziale Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie(2016). Zaangażowany w projekty edukacyjne dotyczące kształcenia nauczycieli. Sekretarz naukowy czasopisma Seminare. Poszukiwania naukowe. Aktywny Członek: Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w Warszawie, Stowarzyszenia Katechetów Włoskich, Europejskiego Forum Nauczania Religii. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki, a w tym pedeutologii, etyki w edukacji, filozofii edukacji oraz pedagogiki religii.