O wydziale

Wydział w Warszawie jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Uczelni Korczaka. To tutaj Uczelnia miała swój początek.

Kształcimy studentów w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną: programy nauczania dostosowane są do aktualnych oczekiwań pracodawców, ale też wymagań i wyzwań, które pojawią się w nieodległej przyszłości. Uważnie śledzimy trendy i prognozy dotyczące rynku pracy, nie zapominamy, że wraz ze zmianami, które na nim zachodzą, pożądane są nowe kompetencje i umiejętności.

Doskonałą jakość uczenia, potwierdzoną przez pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na wszystkich kierunkach studiów), zapewnia system organizacyjny oraz znakomita kadra naukowo – dydaktyczna, która zwraca szczególną uwagę na kształcenie specjalistyczne.