Struktura Organizacyjna

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

  •  prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

Dziekanat

  •   kierownik mgr Magdalena Szydłowska

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa

  •   prof. dr hab. Julian Auleytner

Katedra Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej

  • kierownik: ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji

  • kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Katedra Polityki Społecznej

  •   prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Wydziałowa Pracownia Praktyk Studenckich

  • mgr Marta Miłoń