Za nami Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

27 października w Warszawie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024. Była to pierwsza inauguracja w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Korczaka, nowym budynku przy ul. Lirowej 27. W swoim przemówieniu jubileuszowym, Rektor prof. Mirosław Grewiński, podsumował jubileusz 30-lecia uczelni i opowiedział o planach na najbliższą przyszłość, zaś Prorektor Uczelni Korczaka, dr Joanna Lizut, przyjęła ślubowanie od reprezentantów studentów I roku. Życzenia przesłali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska oraz przedstawiciele struktur regionalnych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Wykład inauguracyjny pt. O relacjach uznania. Jak edukacja może naprawić nasz świat? wygłosiła prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Profesor mówiła o różnego rodzaju deficytach uznania, które prowadzą do walki o zmianę, i które mają ogromny wpływ na nasze życie.

Tegoroczna inauguracja była okazją do ponownego spotkania z p. Mariuszem Kurnytą, laureatem Nagrody im. Janusza Korczaka, aktywistą z polsko-białoruskiego pogranicza, znanym jako Człowiek Lasu, który odebrał w imieniu Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego wsparcie finansowe przekazane przez Władze Uczelni. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Iriny Bogdanovich.

Dziękujemy za wszystkie listy z życzeniami i wiele ciepłych słów, które usłyszeliśmy od Gości. Każdemu z osobna jeszcze raz bardzo dziękujemy za wyrazy wsparcia i uznania dla naszej działalności.