Neurologopedia profilowana

Innowacyjny program autorski przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę neurologopedyczną w zakresie diagnozy i terapii oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Cel studiów

 • przygotowanie do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz własnym gabinecie neurologopedycznym.

Ramowy program

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wybranych treści: medycznych, humanistycznych, lingwistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, neurologopedycznych w tym  dotyczycących profilaktyki, diagnozy, terapii dziecka lub/i osób dorosłych a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze*:

 1. Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 2. Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie, co może wydłużyć o jeden semestr czas studiowania, tzn. przy wyborze dwóch specjalności studia trwają odpowiednio jeden semestr dłużej (czyli w sumie 4 semestry).

*Specjalności zostaną uruchomione w momencie zebrania grupy – w semestrze zimowym lub letnim (3 lub 4 semestr studiów).

Zjazdy odbywać się będą ok. 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • podstawy neurologii i przebieg chorób neurologicznych;
 • anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna w:
 • afazji
 • zespołach wad genetycznych,
 • zaburzeniach płynności mówienia,
 • dyzartrii,
 • psychogennych zaburzeniach mowy,
 • mowie rozszczepowej,
 • spektrum autyzmu,
 • dysfagii,
 • oligofazji,
 • wadzie słuchu,
 • nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu mowy,
 • dysfunkcjach ustno-twarzowych,
 • u osób laryngektomowanych,
 • chorobach otępiennych,
 • chorobach neurologicznych,
 • zaburzeniach przetwarzania słuchowego;
 • zaburzeniach głosu o charakterze foniatrycznym,
 • zaburzeniach sprzężonych;

 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • wczesna interwencja logopedyczna;
 • neuropsychologia;
 • psychologia;
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną;
 • fizjoterapeutyczne metody terapii;
 • terapia ręki;
 • budowanie programów terapeutycznych;
 • podstawy prawa medycznego i oświatowego;
 • elementy integracji sensorycznej;
 • alternatywne metody komunikacji;
 • metoda krakowska;
 • dysleksja rozwojowa; 
 • regulatory MFS;
 • rozwój prenatalny i postnatalny;
 • wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego;
 • terapia funkcji oralnych,
 • karmienie terapeutyczne,
 • terapia taktylna,
 • metoda werbo-tonalna,
 • trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • opieka neonatologiczna;
 • kinesiotaping w logopedii (zajęcia fakultatywne).

Dodatkowo, absolwent ma możliwość uzyskania poniższych certyfikatów

 • certyfikat ukończenia kursu z metody werbo-tonalnej
 • certyfikat ukończenia kursu terapii ręki (fakultatywnie)
 • certyfikat ukończenia kursu kinesiotaping w logopedii (fakultatywnie)

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na każdą z ukończonych specjalności (jeśli osoba ukończyła dwie specjalności otrzymuje dwa świadectwa).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających różne zaburzenia mowy
 • prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
37290 zł2555 zł1302 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
37290 zł2555 zł1302 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
36190 zł2170 zł1125 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
36190 zł2170 zł1125 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
36090 zł2100 zł1080 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
36090 zł2100 zł1080 zł

Czas trwania:

3 semestry, 500 godzin (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki, praktyki zewnętrzne)

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia I lub II stopnia.

Kadra:

Kierownik studiów: Mgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Wykładowcy:
prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska
dr Gabriela Dragun
dr Teresa Lewandowska – Kidoń
dr Teresa Kaczan
dr Marika Litwin
dr Marzena Machoś
dr Emilia Mikołajewska
dr Anna Prożych
dr Marta Wawrzynów
dr Mira Rządzka
mgr Marta Baj – Lider
mgr Zenobia Bogdanowska
mgr Barbara Gilewska
mgr Agata Gładowicz – Bojarska
mgr Katarzyna Gromelska
mgr Aleksandra Jastrzębowska – Jasińska
mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak
 mgr Joanna Jakubowicz
mgr Magdalena Mazur
mgr Anna Plonka
mgr Marcelina Przeździęk
mgr Joanna Wójtowicz – Pałasz
mgr Patrycja Wyrębkiewicz

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 1.09.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału (ul. Urbanistów 3, Warszawa).

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH KANDYDACI ZOSTANĄ ZAPROSZENI NA ROZMOWY WSTĘPNE WE WRZEŚNIU 2020 r.