Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

*Studia prowadzone hybrydowo, zajęcia stacjonarne odbywają się w: Warszawie, Lublinie, Olsztynie lub Siedlcach.

Charakterystyka kierunku

 • Po ukończeniu tego kierunku staniesz się bardzo dobrze przygotowanym specjalistą w zakresie profesjonalnej diagnozy dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Dowiesz się także, jak pomóc takiemu dziecku, czyli jak prowadzić terapię wybranych obszarów sensorycznego funkcjonowania dziecka. Przekonasz się, jak ważna w skutecznej terapii jest współpraca z rodzicami dziecka oraz jakie znaczenie ma dieta sensoryczna.

Perspektywy zawodowe

 • Masz szansę na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jako osoba pracująca z pacjentami, np. fizjoterapeuta, logopeda, a także jako nauczyciel, pedagog, wykwalifikowany specjalista w placówkach różnego typu, także w szkołach publicznych i niepublicznych.

Przykładowa tematyka zajęć

 • Neuroanatomia
 • Wprowadzenie do SI
 • Testy w diagnozie zaburzeń SI
 • Współpraca z rodzicami zaburzonego dziecka
 • Warsztat pracy terapeuty (terapia SI w pracy z dziećmi z różnymi deficytami)

Atuty

 • Człowiek codziennie jest narażony na wszelkiego rodzaju bodźce. Napływają one z każdej strony w życiu codziennym, gdy czegoś dotykamy, gdy coś słyszymy, pijemy czy jemy. Za wszystkie te czynności odpowiada układ sensoryczny, który oprócz zmysłów: dotyku, słuchu, smaku, wzroku i węchu zawiera także zmysł przedsionkowy i propriocetywny. Układ sensoryczny człowieka kształtuje się już w łonie matki, niestety zdarza się tak, że u niektórych osób jest on zaburzony. Przekazywane informacje nie są odbierane i przetwarzane w odpowiedni sposób. Chodzi wówczas o to, aby przyuczyć mózg do właściwego zarządzania bodźcami.
 • Osoby prowadzające zajęcia na kierunku Integracja sensoryczna to praktycy. Są oni nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej. Wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy. Wykładowców cechuje życzliwość i zrozumienie oraz indywidualne podejście przy egzaminach i zaliczeniach.
 • Podczas pracy w grupach osób tworzą się ciekawe relacje i wzajemne interakcje. W dzisiejszym świecie wszystko powstaje w efekcie pracy zespołowej. Słuchacze pracując w grupach wspierają się nawzajem, uczą się od siebie. Burza mózgów pozwala im tworzyć projekty, w których rozwijają najlepsze własne pomysły. Słuchacze przestają być biernymi odbiorcami treści, a stają się podmiotem tego, co się wydarza na zajęciach. Biorą udział w dyskusjach, wypowiadają swoje zdanie, budują wspólny punkt widzenia. Wtedy zajęcia dotyczą nie tylko wiedzy, narzędzi i metod ale również własnego stosunku do nich.

Zasady studiowania

 • Wymagania jakie stawiamy kandydatom to: ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewnych.
 • Studia kwalifikacyjne
 • Studia trzysemestralne (460 godzin zajęć, 180 godzin praktyk)
 • Studia wieńczy egzamin końcowy (zagadnienia udostępnione są wcześniej słuchaczom).

Opiekun kierunku

 

Dr Beata Głodzik

Pedagog, pedeutolog, propagatorka Metody Marii Montessori w Polsce, specjalizuje się w pracy z dziećmi małymi oraz we wczesnym nauczaniu dzieci matematyki, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, trener szkoleniowych rad pedagogicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie i Uczelni Korczaka. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru nauk pedagogicznych.

Opłaty

Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
5 500 zł 1965 zł 1 009 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej