Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających rozwinąć umiejętności emocjonalno-społeczne u wychowanków, dokonać analizy osobistych mocnych i słabych stron, wzbogacić warsztat pracy w umiejętności pomocne w:

 • optymalizacji zachowań społecznych dzieci i młodzieży;
 • korygowaniu nieprawidłowych nawyków i zastąpieniu ich nawykami adekwatnymi do sytuacji społecznej i relacji interpersonalnych u dzieci i młodzieży;
 • uzyskaniu kompetencji w zakresie rozwoju różnych umiejętności emocjonalno-społecznych (z wykorzystaniem narzędzi w treningu umiejętności społecznych i emocjonalnych – karty emocji i sytuacji społecznych, historyjki społeczne i inne metody i techniki, np. karty terapeutyczne i karty pracy, których celem jest wzmocnienie odporności psychicznej, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, a także poznanie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją, przemocą czy presją rówieśniczą oraz innymi problemami w sferze rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży).

Adresaci szkolenia:

 • nauczyciele
 • logopedzi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • pedagodzy specjalni
 • wychowawcy świetlic
 • nauczyciele wspomagający
 • terapeuci zajęciowi i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz rodzice i studenci.

Program szkolenia:

Trening obejmuje podstawowe umiejętności społeczne niezbędne w nabyciu kompetencji społecznych, czyli zdolności do tworzenia i utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości:

 1. Zawieranie i podtrzymywanie znajomości, budowanie relacji;
 2. Aktywne słuchanie, techniki aktywnego słuchania;
 3. Zadawanie pytań, przedstawienie siebie i innych osób, dyskutowanie z zastosowaniem aktywizujących metod (burza mózgów, metaplan, sesja argumentów „za” i „przeciw” i inne);
 4. Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE (asertywność, obrona własnych praw, reagowanie na namawianie ze strony innych osób);
 5. Inicjowanie rozmowy, włączanie się i podtrzymywanie rozmowy;
 6. Rola empatii w budowaniu relacji;
 7. Komunikacja i porozumiewanie się, bariery komunikacyjne; Komunikacja empatyczna wg M. Rosenberga „porozumienie bez przemocy”;
 8. Wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę w konstruktywny sposób;
 9. Proszenie o pomoc i pomaganie innym, przepraszanie.

Trening umiejętności emocjonalnych:

 1. Radzenie sobie z emocjami i uczuciami oraz ze stresem – rozpoznawanie, nazywanie i konstruktywne sposoby wyrażania emocji (smutek, złość, lęk, radość, itp.);
 2. Komplementowanie (mówienie i przyjmowanie komplementów, pochwał terapeutycznych) – jako technika terapeutyczna (wg TSR i CBT);
 3. Złote zasady rozwoju umiejętności emocjonalno- społecznych (współpracy, wspierania innych, inspirowania innych, okazywania empatii, wyrażania emocji, poszukiwania kompromisu, szanowania zdania innych, myślenia pozytywnego, okazywania wdzięczności, dzielenia się z innymi, szukania różnych rozwiązań, pomagania innym, rozwoju odpowiedzialności);
 4. Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich;
 5. Jak wspierać rozwój samooceny i poczucia własnej wartości w budowaniu prawidłowych relacji oraz umiejętności społecznych;
 6. Wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży w profilaktyce.

 

Szkolenie prowadzone będzie we współpracy z Ośrodkiem Konsultacyjno- Edukacyjnym i Wsparcia Rodziny

Szkolenie poprowadzi mgr Bernadetta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta, specjalista terapii psychoseksualnej, terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany, kwalifikacje edukatorskie, uprawnienia trenerskie, certyfikowany instruktor metody komunikacji M. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, wykładowca Uczelni Korczaka w Olsztynie, wieloletni nauczyciel- konsultant w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, aktualnie terapeuta i dyrektor Ośrodka Konsultacyjno- Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, ukończone formy doskonalenia z zakresu terapii – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I-II stopień) i Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie o ukończeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych i emocjonalnych, uprawniający do projektowania i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • materiały dydaktyczne w formie Teczki, która zawiera karty terapeutyczne oraz karty pracy.

 

Czas trwania:

50 godzin  dydaktycznych (40 godzin z trenerem i 10 godzin praca własna)

 

Opłaty:

1000 zł

Specjalna oferta dla naszych absolwentów, studentów i nauczycieli Korczakowskich Szkół Marzeń: 800 zł