Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika

Charakterystyka kierunku

 • Po ukończeniu tego kierunku staniesz się bardzo dobrze przygotowanym specjalistą, uzyskasz kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Będziesz potrafił identyfikować i diagnozować potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób dorosłych.
 • Dowiesz się, jak ważna jest w skutecznej terapii współpraca z rodziną osoby z tego typu zaburzeniami oraz jakie znaczenie ma dieta sensoryczna.

Perspektywy zawodowe

 • Jako absolwent tego kierunku, zdobędziesz możliwość pracy na nowym stanowisku w placówce, w której do tej pory pracowałeś (szkoła, przedszkole, ośrodek szkolno-wychowawczy, warsztat pracy zajęciowej, ZOL).
 • Absolwenci to zwykle pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy, którzy uzyskują nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe – stają się terapeutami w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnością intelektualną.

Przykładowa tematyka zajęć

 • Psychologia kliniczna i neuropsychologiczna
 • Wprowadzenie do terapii SI
 • Postawy neurobiologii i neurofizjologii
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Współpraca z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Alternatywne metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (w tym Metoda Marii Montessori)
 • Metody diagnozowania uczniów
 • Praktyczne aspekty medyczne niepełnosprawności
 • Sporządzanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Wpieranie uczniów w rozwoju
 • Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym

Atuty

 • Niepełnosprawność intelektualna w żaden sposób nie zamyka drogi do uczenia się. Stosując odpowiednie techniki pracy z dziećmi możesz ukierunkować ich cele kształcenia na najważniejsze aspekty życia: komunikację, samodzielność, funkcjonowanie w społeczeństwie, czy też nauczanie przyszłego zawodu.
 • Osoby prowadzące zajęcia to praktycy. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.
 • Wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy.
 • Wykładowców cechuje życzliwość i zrozumienie oraz indywidualne podejście przy egzaminach i zaliczeniach. Podczas pracy w grupach osób tworzą się ciekawe relacje i wzajemne interakcje.
 • W dzisiejszym świecie wszystko powstaje w efekcie pracy zespołowej. Słuchacze pracując w grupach wspierają się nawzajem, uczą się od siebie a burza mózgów pozwala im tworzyć projekty, w których rozwijają najlepsze ich własne pomysły. Podczas zajęć proponowane i pokazywane są zmiany w przyjętym sposobie widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie.
 • Słuchacze przestają być biernymi odbiorcami treści a stają się podmiotem tego co się wydarza na zajęciach. Biorą udział w dyskusji, wypowiadają swoje zdanie, budują wspólny punkt widzenia. Wtedy zajęcia dotyczą nie tylko wiedzy, narzędzi i metod ale wiedzy, narzędzi, metod i własnego stosunku do nich.

Zasady studiowania

 • Studia skierowanie są do absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich posiadający przygotowanie  pedagogiczne i uprawnienia do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć.
 • Trzysemestralne studia kwalifikacyjne, 460 godzin zajęć, 180 godzin praktyk pedagogicznych

Opiekun kierunku

 

Dr Beata Głodzik

Pedagog, pedeutolog, propagatorka Metody Marii Montessori w Polsce, specjalizuje się w pracy z dziećmi małymi oraz we wczesnym nauczaniu dzieci matematyki, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, trener szkoleniowych rad pedagogicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie i Uczelni Korczaka. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru nauk pedagogicznych.

Opłaty

Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
4 200 zł 1 498 zł 770 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

 

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej