Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
dr Małgorzata Balukiewicz  m.balukiewicz@uczelniakorczaka.pl
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu):

KierunekOpiekunE-mail
MUDT1 dr M. Filipowiczm.filipowicz@uczlniakorczaka.pl
MUDT2dr M. Filipowiczm.filipowicz@uczelniakorczaka.pl
EP2mgr G. Niemiec g.niemiec@uczelniakorczaka.pl
EP3dr M. Balukiewiczm.balukiewicz@uczelniakorczaka.pl
ZR2mgr G. Niemiecg.niemiec@uczelniakorczaka.pl
ZR3mgr G. Niemiecg.niemiec@uczelniakorczaka.pl
Praca socjalnadr M. Balukiewiczm.balukiewicz@uczelniakorczaka.pl 
REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Harmonogramy praktyk:
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunek: Praca Socjalna
Kierunek: Zarządzanie
PROGRAM PRAKTYK

STUDIA PODYPLOMOWE

Przygotowanie Pedagogiczne DLA PSYCHOLOGÓW

1. Praktyka – szkoła, poradnia psychologiczno – pedagogiczna
2. Praktyka ogólnopedagogiczna
3. Praktyka przedszkole
Zaliczenie na podstawie stażu

Przygotowanie pedagogiczne  DLA ABSOLWENTÓW INNYCH KIERUNKÓW

1. Praktyka dydaktyczno – wychowawcza
2. Praktyka ogólnopedagogiczna

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Dokumenty ogólne:

Zarządzanie oświatą

Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu