Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich
dr Małgorzata Balukiewicz  balukiewiczbelferonline@gmail.com
– opieka merytoryczna nad całością procesu realizacji praktyk studenckich, opracowywanie programów praktyk studenckich

Opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup (zaliczanie praktyk, pomoc merytoryczna, przekazywanie zaliczonej dokumentacji do dziekanatu):

KierunekOpiekunE-mail
MUT2dr Katarzyna Gabryśgabrys.us.@gmail.com
MUDT1dr Katarzyna Gabryśgabrys.us.@gmail.com
MUWP2mgr Joanna Miecznik – Wardaasiawarda@vp.pl
MUWP1mgr Gabriela Niemiec gabriela.niemiec@wp.pl
Praca socjalna dr Małgorzata Balukiewiczbalukiewiczbelferonline@gmail.com 
REGULAMIN PRAKTYK – pobierz
Harmonogramy praktyk:
Załączniki do pobrania:

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY LUB WOLONTARIATU
Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  • Podanie (załączniki poniżej)
  • Zaświadczenie podpisane przez pracodawce, potwierdzające realizację efektów kształcenia przewidzianych w programie praktyk (załączniki poniżej)
Kierunki: Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunek: Praca Socjalna
PROGRAM PRAKTYK