Studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Psychologia prowadzone hybrydowo w Warszawie i Katowicach

Warto studiować, bo…

 • Zdobędziesz jeden z najbardziej pożądanych na rynku pracy zawodów. Zapotrzebowanie na usługi psychologiczne we współczesnym świecie wciąż rośnie, szczególnie w ostatnich latach: wskutek pandemii COVID-19, a także aktualnych procesów społecznych, w tym wojny w Ukrainie, kryzysu migracyjnego i gospodarczego.
 • Zdobędziesz nie tylko wiedzę akademicką, ale też praktyczną. Zawód psychologa wymaga doświadczenia praktycznego, traktowania każdego człowieka indywidualnie, niepopadania w schematy i rutynę. Dlatego na Uczelni Korczaka jest to kierunek o profilu praktycznym, na którym aktualna wiedza psychologiczna będzie aplikowana do praktyki i na wszystkich przedmiotach istotny będzie praktyczny wymiar wiedzy.
 • Zyskasz możliwość poznania praktycznej strony zawodu i realizacji praktyk zawodowych m.in. w Korczakowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie i Korczakowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach prowadzonych przez Uczelnię Korczaka. Jako jedyna uczelnia wyższa prowadzimy sieć własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół podstawowych i liceów.
 • Jesteśmy uczelnią dla której studia psychologiczne są naturalnym dopełnieniem 30-letniej działalności naukowej i dydaktycznej. Wynika to zarówno ze specyfiki naszej oferty edukacyjnej, ale przede wszystkim misji Uczelni, której symbolem jest nasz patron – Janusz Korczak. Kształcimy studentów, którzy chcą pracować z ludźmi i dla ludzi, rozumiejących wyzwania współczesnego świata, otwartych i wrażliwych społecznie.
 • Będziesz studiować w nowoczesnym kampusie Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie oddanym do użytku w maju tego roku, w doskonale skomunikowanej części warszawskiej Ochoty, blisko Parku Szczęśliwickiego, Dworca Zachodniego i centrum miasta. Zobacz wnętrza Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie > lub w kampusie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, przy którym Uczelnia Korczaka prowadzi poradnię, szkołę podstawową i liceum.

Czego się nauczysz?

 • zdobędziesz wiedzę z psychologii ogólnej, którą pogłębisz  podczas wybranych zajęć specjalizacyjnych,
 • rozwiniesz własne umiejętności pracy z ludźmi – w oparciu o budowanie relacji,
 • posiądziesz wiedzę przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, ale w wielu innych profesjach,
 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje potrzebne w różnych obszarach aktywności zawodowej,
 • uzyskaną wiedzę psychologiczną możesz wykorzystać w różnych dziedzinach życia,
 • zrozumiesz istotę rozwoju i funkcjonowania człowieka w perspektywie indywidualnej i społecznej,
 • będziesz potrafić zastosować zdobytą wiedzę, żeby skutecznie pomóc drugiej osobie.

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Agata Jastrzębowska

Psycholożka, edukatorka, liderka kampanii społecznej Mów Do Mnie Grzecznie, specjalizuje się w obszarze psychologii organizacji, zmiany społecznej i komunikacji. Absolwentka Uniwersytet SWPS (studia magisterskie – 2008 oraz studia doktoranckie – 2016). W latach 2009-2021 była wykładowczynią akademicką w Uniwersytet SWPS, a w latach 2022-2024 pracowała jako adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Psycholog, politolog, doktor nauk społecznych, absolwent MBA i ekspert w zakresie zarządzania. Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycieli i liderów społecznych. Od lat związany z Fundacją Dorastaj z Nami, udzielającą pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Przewodniczący i współzałożyciel Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Laureat Nagrody Korczaka 2023.

Proponowane specjalizacje:

 • Psychologia kliniczna i psychoterapia dorosłych
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Adresaci kierunku:

 • Studia kierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości i interesują się psychologią. Myślą o pracy w zawodzie psychologa i zależy im na zdobyciu praktycznej wiedzy od ekspertów w tej dziedzinie.
 • Od kandydatów oczekujemy postawy otwartości i tolerancji, wrażliwości i empatii oraz potrzeby samokształcenia, wysokiej motywacji do studiowania i zdobywania kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa. Podstawową cechą przyszłego psychologa jest zainteresowanie drugim człowiekiem, umiejętność słuchania i chęć poznania jego motywacji.

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą i leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń psychicznych, neurologicznych i somatycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego, poradniach małżeńskich i rodzinnych, stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego – realizujących programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia,
 • prywatnych gabinetach, udzielając poradnictwa psychologicznego,
 • w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencyjnych ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej, porad i wsparcia kryzysowego,
 • w placówkach edukacyjnych, firmach doradczych i szkoleniowych, działach human resources, agencjach prowadzących badania rynku, a także w marketingu, reklamie i public relations oraz w mediach zajmujących się problematyką zdrowia.

Opłaty

Studiuj od 495 zł miesięcznie!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym

Płatność:Jednorazowa (1 rata)Semestralna (2 raty)Miesięczna (12 rat)
Studia stacjonarne6 500 zł3 478 zł596 zł
Studia niestacjonarne 7 200 zł3 852 zł660 zł
Płatność:Jednorazowa (1 rata)Semestralna (2 raty)Miesięczna (12 rat)
Studia stacjonarne5 400 zł2 889 zł495 zł
Studia niestacjonarne 5 600 zł2 996 zł513 zł

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Warszawa:
Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Katowice:
Natalia Maciejczyk
885-806-142
n.maciejczyk@uczelniakorczaka.pl

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie niestacjonarne.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem lub odpis świadectwa dojrzałości.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.