Samorząd studencki

Samorząd Studentów

Członkami Samorządu studenckiego są wszyscy studenci uczelni. Jest to podstawowa organizacja reprezentująca studentów uczelni, która działa samoistnie i nie da się jej rozwiązać. Każdy student
z chwilą uzyskania statusu studenta staje się członkiem samorządu studenckiego, bez względu na fakt zasiadania w organach samorządu.