Samorząd studencki

Samorząd Studentów

Członkami Samorządu studenckiego są wszyscy studenci uczelni. Jest to podstawowa organizacja reprezentująca studentów uczelni, która działa samoistnie i nie da się jej rozwiązać. Każdy student
z chwilą uzyskania statusu studenta staje się członkiem samorządu studenckiego, bez względu na fakt zasiadania w organach samorządu.

Skład Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w roku akademickim 2019/2020 

FunkcjaImię i Nazwisko 
PrzewodniczącaBożena Sodzawiczny   MUWP1
ZastępcaJanina Król – Faron  MUWP2
SekretarzMalwina Rossmann  MUO2
CzłonkowieJulia DubaniowskaEP1
 Damian DługajczykMUT2
 Natalia Szymanek 
 Patrycja  LisiusMUTS1
 Anita Gała MUDT1
 Jesika WamberskaMUWP1

Siedziba Wydziałowej Rady Samorządu Studentów – p.101 A

Kontakt e–mail:

muwp1kato@gmail.com
wspoligo2018@wp.pl
pedagogikamuwp2018@gmail.com