O Uczelni

Twoje miejsce, Uczelnia Korczaka

Uczelnia Korczaka jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce, z placówkami
w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Człuchowie. Założona została w 1993 roku przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – organizację, prowadzącą od lat 50. działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Głównym pomysłodawcą utworzenia naszej Uczelni był prof. dr hab. Julian Auleytner, który przez wiele lat pełnił w niej funkcję Rektora. Ogromny wkład w jej rozwój miał również prof. dr hab. Lucjan Olszewski.

Oferujemy interdyscyplinarne programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów i rynku pracy. Naszą ambicją jest kształcić specjalistów w dziedzinie pedagogiki, pracy socjalnej i polityki społecznej na miarę XXI wieku, którzy rozumieją wyzwania współczesnego świata.

Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną.

  • Uczelnia w ramach swojej działalności prowadzi w Warszawie, Olsztynie i Katowicach Korczakowską Szkołę Marzeń, która jest alternatywną szkoła podstawową, a także miejscem, gdzie nasi studenci mogą w trakcie praktyk poznać nowoczesne metody nauczania – Marii Montessori, Celestyna Freineta czy Fryderyka Froebla.
  • Uczelnia posiada Katedrę Przedsiębiorczości Społecznej, nad którą patronat objął prof. Muhammad Yunus – Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, twórca idei mikrokredytów dla najuboższych. Celem działalności Katedry jest przekazywanie wiedzy studentom na temat prowadzenia działalności biznesowej, w której zysk społeczny jest równie ważny, co zysk finansowy.
  • Jako instytucja odpowiedzialna społecznie Uczelnia realizuje i promuje zachowania prospołeczne. Razem ze studentami angażuje się w działania wspierające osoby pozostające bez opieki czy wykluczone, w celu poprawy ich sytuacji życiowej. Uczelnia organizuje akcje pomocowe bądź wspiera osoby potrzebujące poprzez współpracę z instytucjami pożytku publicznego. Zobacz nasze projekty.