Przygotowanie pedagogiczne

przygotowanie pedagogiczne

EDUKACJA to ZIEMIA… z której powoli kiełkuje to, co zasiejesz.

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne
 • uzyskasz wiedzę dotyczącą podstaw m.in. z pedagogiki, psychologii, dydaktyki

Czego się nauczysz?

 • pracy z uczniami z wielu kultur
 • przygotowania i ewaluacji programu kształcenia
 • projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • diagnozy pedagogicznej i doboru form i środków oddziaływań w zależności od potrzeb ucznia
 • podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • nowoczesnych form nauczania, w tym wykorzystujących technologie cyfrowe

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019).  

Adresaci 

 • Absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy potrzebują przygotowania pedagogicznego, wymaganego przepisami MEN
 • Absolwenci kierunku PSYCHOLOGIA (siatka skrócona- niższa cena !)

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Wymagania stawiane kandydatom  

 • Ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.  

Czas trwania

 • 3 semestry – 390 godzin zajęć plus 150 godzin praktyk pedagogicznych
 • 3 semestry dla absolwentów Psychologii – 285 godzin plus 150 godzin praktyk pedagogicznych 

Opłaty

Studiuj już od 642 zł (płatność ratalna) (psychologowie – 553 zł)
Promocja! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki !
…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki !!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra

 • Kadra składa się z osób prowadzących działalność naukową i naukowo – wdrożeniową, to również praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku edukacyjnym.  

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
lublin@uczelniakorczaka.pl
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej