Przygotowanie pedagogiczne

EDUKACJA to ZIEMIA…z której powoli kiełkuje to, co zasiejesz.

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne
 • uzyskasz wiedzę dotyczącą podstaw m.in. z pedagogiki, psychologii, dydaktyki

Czego się nauczysz?

 • pracy z uczniami z wielu kultur
 • przygotowania i ewaluacji programu kształcenia
 • projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • diagnozy pedagogicznej i doboru form i środków oddziaływań w zależności od potrzeb ucznia
 • podstawy programowej nauczanego przedmiotu
 • nowoczesnych form nauczania, w tym wykorzystujących technologie cyfrowe

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019).  

Adresaci 

 • Absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy potrzebują przygotowania pedagogicznego, wymaganego przepisami MEN

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Wymagania stawiane kandydatom  

 • Ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.  

Czas trwania

 • 3 semestry – 350 godzin zajęć plus 150 godzin praktyk pedagogicznych 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Opłata rejestracyjna: 85 zł 

Liczba semestrówcałość1/3 rat 1/6 rat
32590 zł930 zł500 zł

Kadra

 • Kadra składa się z osób prowadzących działalność naukową i naukowo – wdrożeniową, to również praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku edukacyjnym.  

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

 

Wybierz szybką ścieżkę, wypełnij prosty formularz, wyślij na adres: marketing@uczelniakorczaka.pl i ciesz się studiowaniem!