Przygotowanie pedagogiczne

Charakterystyka kierunku

 • Przygotowanie pedagogiczne jest kierunkiem dającym podstawy wiedzy pedagogicznej, umożliwiającym jej uaktualnienie oraz dającym rozumienie zależności pomiędzy rozwojem dziecka,  a jego osiągnięciami w nauce. Jest to obszar kształcenia, który ewaluuje, zmienia się i wprowadza nowe zagadnienia, dostosowując się do charakteru współczesności.

Perspektywy zawodowe

 • Zdobędziesz możliwość pracy jako nauczyciel przedmiotu  (zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów na II stopniu lub jednolitych studiów magisterskich) na każdym poziomie edukacyjnym. Absolwenci studiów I stopnia, zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych.
 • Po kierunku psychologia –  nabędziesz przygotowanie pedagogiczne niezbędne na każdym poziomie edukacyjnym do pracy w ośrodkach specjalistycznych, a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach wsparcia. Uwaga: program studiów dla absolwentów psychologii jest pomniejszony o moduł psychologiczny.  

Przykładowa tematyka zajęć

 • Pedagogika ogólna
 • Praca z dzieckiem ze  problemami edukacyjnymi
 • Alternatywne metody edukacyjne
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka pracy nauczyciela w szkolnictwie i placówkach systemu oświaty
 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w edukacji
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
 • Pedeutologia
 • Współpraca nauczyciela psychologa ze środowiskiem edukacyjnym
 • Metody pracy z dzieckiem zdolnym
 • Edukacja zdrowotna
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych
 • Psychologia społeczna, kliniczna, rozwojowa i wychowawcza
 • Praktyka zawodowa

Atuty

 • Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne szczególną pieczę nad Twoim trybem studiowania będzie sprawowała dr Maria Hawrylak, opiekunka kierunku z bardzo dużym doświadczeniem, z  zaangażowaniem podchodząca do słuchaczy i studentów.
 • Osoby prowadzające zajęcia to praktycy. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.
 • Wykładowcy zaproponują nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, będą pomocni w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy. Wykażą życzliwość i zrozumienie oraz indywidualne podejście w czasie egzaminów i zaliczeń.
 • Podczas pracy w grupach osób tworzą się ciekawe relacje i wzajemne interakcje. Bardzo duża waga będzie przywiązana do pracy zespołowej. Słuchacze, pracując w grupach wspierają się nawzajem, uczą się od siebie, a burza mózgów pozwala im tworzyć projekty, w których rozwijają najlepsze własne pomysły.
 • Podczas zajęć proponowane i pokazywane są zmiany w przyjętym sposobie widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie. Słuchacze przestają być biernymi odbiorcami treści i stają się podmiotem tego, co się wydarza na zajęciach. Biorą udział w dyskusji, wypowiadają swoje zdanie, budują wspólny punkt widzenia.

Zasady studiowania

 • Od kandydatów wymagane jest ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.
 • Studia online, spotkania odbywają się co 2 tygodnie w godz. 8:00-19:00.
 • Nauka trwa 3 semestry – 390 godzin zajęć plus 150 godzin praktyk pedagogicznych.
 • Dla absolwentów psychologii – 285 godzin plus 150 godzin praktyk pedagogicznych.
 • Zakończenie studiów – egzamin końcowy (zagadnienia udostępnione są wcześniej słuchaczom).

Opiekun kierunku

Dr Maria Hawrylak

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, propagatorka edukacji alternatywnej. W latach 2012-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Wieloletni pracownik Uczelni Korczaka, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Wypromowała liczne grono licencjatów i magistrów popularnych kierunków studiów. Obecnie pełni też funkcję opiekuna praktyk studenckich.

m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł.
 • Opłata wstępna w wysokości 500zł, która zostanie zaliczona w poczet czesnego.
Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
3 900 zł 1 391 zł 715 zł

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów:

Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
3 400 zł 1 250 zł 645 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

 

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej