Nauczanie drugiego przedmiotu w szkole podstawowej – nowy kierunek studiów podyplomowych!

Posiadasz uprawnienia do nauczania i chcesz poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie? Wiążesz swoją przyszłość z nauczaniem? Zależy Ci na wygodnych studiach, które umożliwiają pogodzenie edukacji z pracą i życiem prywatnym? Trwa rekrutacja na nowopowstały kierunek studiów podyplomowych – Nauczanie drugiego przedmiotu w szkole podstawowej.

Do kogo skierowane są studia?

Studia są skierowane do wszystkich aktywnych zawodowo nauczycieli oraz do osób z uprawnieniami do nauczania, którzy planują rozpoczęcie pracy w szkole. Trzysemestralne studia realizowane w wygodnej formie online nadają kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu w szkołach podstawowych. Do wyboru jest aż 6 specjalności:

  • nauczanie fizyki,
  • nauczanie matematyki,
  • nauczanie informatyki,
  • nauczanie wiedzy o społeczeństwie,
  • nauczanie przyrody,
  • nauczanie wychowania do życia w rodzinie.

Dlaczego warto?

Studia trwają trzy semestry, z czego pierwszy realizowany jest w pełni poprzez platformę e-learningową – są to wykłady do indywidualnego odsłuchania. Zajęcia realizowane są w formie online, a zjazdy odbywają się nie częściej niż dwa razy w miesiącu (tylko w soboty i niedziele). Praktyki wynikające z programu studiów mogą być zrealizowane w szkole, w której zatrudniony jest słuchacz. Kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni Korczaka to profesjonaliści, którzy doskonale przygotują do pracy w szkole.

Jesteś absolwentem Uczelni Korczaka? Możesz liczyć na specjalne benefity

Każdy absolwent naszej uczelni decydujący się na ponowne podjęcie studiów otrzymuje zniżkę wysokości 500 zł. Promocja dotyczy absolwentów studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych.

Więcej informacji o kierunku >>