ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – TRWA NABÓR

Jak bardzo są potrzebni, wielu z nas to wie od dawna. Inni dowiedzieli się o tym dopiero teraz – podczas pandemii, ucząc się nowej rzeczywistości. Pomagają, bo chcą – bo taką wybrali drogę, a nie dlatego że muszą. Przecież każdy z nas zawsze może zmienić zdanie, oni jednak chcą zmieniać świat. I mimo tego, że nasz świat ostatnio wygląda zupełnie inaczej, oni się nie zmienili – są i trwają przy tych, którzy na co dzień tego potrzebują.  

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To dla nas szczególny dzień, bo od prawie 30 lat Uczelnia Korczaka jako jedna z nielicznych uczelni w kraju kształci najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182) od 1 stycznia 2014 roku kwalifikacje pracownika socjalnego może uzyskać osoba, która posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyła studia wyższe wyłącznie na kierunku praca socjalna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, jako niekwestionowany lider w rozwijaniu nowoczesnych form edukacji wyższej na kierunku praca socjalna uzyskała jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia na tym kierunku. 

W tym szczególnym czasie, pragniemy dać Państwu to, co najlepsze – inwestycję w samego siebie. Zachęcamy Was, bądź pracowników w kierowanych przez Państwa ośrodkach do skorzystania z naszej promocyjnej oferty. 

Rabat 10 % dla każdego, 15 % przy zapisaniu min. 3 osób i 20 % zniżki przy 10 osobach 

Od października kontynuujemy kształcenie na kierunku Praca Socjalna, w atrakcyjnych specjalnościach. Szczegóły dot. oferty znajdą Państwo na naszej stronie: https://uczelniakorczaka.pl/oferta/

Studia I stopnia (licencjackie): 

         Praca socjalna w środowisku rodziny 

         Organizowanie społeczności lokalnej 

Studia II stopnia (magisterskie): 

         Superwizja w pomocy społecznej 

         Planowanie strategiczne w usługach społecznych 

         Organizator społeczności lokalnej 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie posiada również zgody MPiPS na prowadzenie następujących specjalizacji: 

         Organizacja Pomocy Społecznej (specjalizacja dająca uprawnienia do bycia kierownikiem lub dyrektorem JPS) – zajęcia ruszają 11 grudnia (zostały ostatnie miejsca !!!) Planowane zakończenie to czerwiec / lipiec 2021  

         Specjalizacja I stopnia (specjalizacja dla pracowników socjalnych posiadających min. 2- letni staż pracy w JPS) 

         Specjalizacja II stopnia (specjalizacja dla pracowników socjalnych posiadających m.in. 5-letni staż pracy w JPS) 

         Atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych, kursów i szkoleń także na Państwa zamówienie 

         Szkolenie dla pracowników Centrum Usług Społecznych z zakresu: Zarządzanie i organizacja usług społecznych, Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych, Organizacja społeczności lokalnej, Studia podyplomowe: Wprowadzenie do zarządzania usługami społecznymi na poziomie samorządu terytorialnego, Zarządzanie i organizacja usług społecznych, Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych, Organizacja społeczności lokalnej

    Studia podyplomowe „Master of Public Services Administration” innowacyjne i wyjątkowe studia dla kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji – zarządzającej instytucjami dostarczającymi usługi pożytku publicznego, w szczególności usługi społeczne. 

Na sześciu wydziałach w kraju: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Szczecinie i Człuchowie nasi studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki społecznej, pedagogiki i pracy socjalnej. Uczą się od praktyków i wysokiej klasy specjalistów, m.in.: prof. dr hab. J. Auleytnera, prof. ndzw. dr hab. M. Grewińskiego, prof. A.Frączkiewicz-Wronka, dr J.Lizut, dr A. Zasady-Chorab, dr G.Ocieczka, dr.S. Tużańskiej, P.Poloka, K.Kratofila, D.Polakowskiego, B.Rataj i innych. 

Każdy z tych kierunków realizowany jest także w systemie kształcenia na odległość, który daje studentowi swobodę kształcenia w dogodnym dla niego czasie i miejscu.  

Dbajmy o siebie nawzajem,  

Twoje Miejsce. Uczelnia Korczaka